Zaproszenie na seminarium prawne dla biznesu: „Finansowanie działalności przedsiębiorstw  – fundusze Unii Europejskiej i instrumenty zwrotne w województwie podlaskim”

Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Podlaski Klub Biznesu, Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku oraz EUROPE DIRECT Podlaskie zapraszają już 12 czerwca 2023 r. o godzinie 12:00 do Auli Uniwersyteckiego Centrum Kultury, Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1N, Białystok,

Link do transmisji: https://www.youtube.com/watch?v=sdE27yklMFg

Szanowni Państwo, drodzy Przedsiębiorcy,

ostatnie lata nie były łaskawe dla przedsiębiorców. Pandemia SARS-CoV-2, wojna w Ukrainie i związane z nią sankcje, inflacja… Czynniki te nie mogły nie wpłynąć na działalność przedsiębiorców. Dotyczy to szczególnie przedsiębiorstw w województwie podlaskim, które miały często kontrahentów zza wschodniej  granicy, ale geopolityka spowodowała przymusowe zerwanie licznych kontaktów. Wielu przedsiębiorców nie wytrzymało presji i zakończyło prowadzenie działalności gospodarczej. Jednak większość przetrwała, dostosowując się do zmieniających realiów i niesłabnącej konkurencji. Zmiany te i rozwój przedsiębiorstw jest w dużym stopniu uzależniony od możliwości inwestowania w sprzęt, technologie czy pracowników. Przedsiębiorcy nie zawsze mogą sobie pozwolić na zgromadzenie kapitału w oparciu o zyski, lecz muszą posiłkować się środkami zewnętrznymi. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, chcielibyśmy pokazać, jakie są aktualne możliwości finansowania działalności przedsiębiorstw.

Podczas kolejnego Seminarium Prawnego dla Biznesu pt. „Finansowanie działalności przedsiębiorstw – fundusze Unii Europejskiej i instrumenty zwrotne w województwie podlaskim” skupimy się na następujących zagadnieniach:

– sytuacja makroeknomiczna – stan obecny i perspektywy,

– problemy podlaskich przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych,

– fundusze Unii Europejskiej w województwie podlaskim,

– instrumenty zwrotne krajowe i regionalne.

Celem najbliższego Seminarium Prawnego dla Biznesu  jest przede wszystkim umożliwienie pozyskania wiedzy na temat warunków uzyskania zewnętrznego wsparcia finansowego przez przedsiębiorców ze szczególnym uwzględnieniem województwa podlaskiego.

Seminarium jest skierowane zarówno do przedsiębiorców, jak też przedstawicieli instytucji wspierających rozwój działalności gospodarczej oraz naukowców zainteresowanych tymi zagadnieniami.

Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w Seminarium w tradycyjnej w Auli Uniwersyteckiego Centrum Kultury lub on-line:

Zgłoszenia na załączonym formularzu proszę wysyłać na adres biznes@uwb.edu.pl w terminie do 11 czerwca 2023 r.

W programie:

12:00 – 12.10 Otwarcie Seminarium
dr Magdalena Kun-Buczko Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy z otoczeniem społecznogospodarczym, Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku,
12.10-12:30 Sytuacja w sektorze przedsiębiorstw w pierwszym półroczu 2023 roku
prof. dr hab. Henryk Wnorowski, Kierownik Katedry nauk o Przedsiębiorstwie, Wydział Ekonomii i Finansów, Uniwersytet w Białymstoku, Członek Rady Polityki Pieniężnej
12:30-13:50 Dyskusja: „Finansowanie działalności przedsiębiorstw w województwie podlaskim – potrzeby, możliwości, wyzwania”
Moderator: prof. dr hab. Maciej Perkowski, Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego, Wydział Prawa Uniwersytet w Białymstoku, Kierownik Europe Direct Podlaskie
Eksperci:
– Sebastian Rynkiewicz, Koordynator Klastra Obróbki Metali, Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju,
– Tomasz Olszówka, Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, radca prawny
– Joanna Chełchowska, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
– Emilia Malinowska, dyrektor Departamentu Innowacji i Przedsiębiorczości, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
– Artur Duda, prezes Zarządu Podlaskiego Funduszu Rozwoju
– Daniel Puch, Specjalista Horyzontalnego Punktu Kontaktowego Polska Wschodnia, Politechnika Białostocka
13:50 -14:00 – podsumowanie i zamknięcie Seminarium, informacje organizatorów

Formularz zgłoszeniowy – plik Word