Print


Wydział Prawa
logo FPiP duże

Fundacja Prawo i Partnerstwo od 2007 r. działa na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Jej celem jest konsolidacja potencjału nauki i praktyki na rzecz dobrych praktyk w funkcjonowaniu sfery publicznej oraz partnerstwa z sektorem prywatnym i społecznym (pozarządowym).

Zespół Fundacji nie boi się wyzwań, gdyż skupia grono osób specjalizujących się w wielu zakresach przedmiotowych nauki m.in.: prawie, administracji, europeistyce, stosunkach międzynarodowych, ekonomii i zarządzaniu, promocji i dziennikarstwa, informatyce i IT.

Wiedza, umiejętności i doświadczenie zawodowe, jakim dysponuje zespół zyskuje dodatkowo dzięki temu, że wszyscy doskonale się uzupełniają i wspierają. Pielęgnujemy wzajemną  życzliwość, szacunek i uczciwą pracowitość.

Dzięki temu Fundacja działa prężnie i efektywnie.

zdjęcie prof. perkowski

Zarząd

Funkcję Prezesa pełni Prof. dr hab. Maciej Perkowski, Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego na Wydziale Prawa UwBSpecjalizuje się w zagadnieniach prawa międzynarodowego publicznego i prawa Unii Europejskiej, a w szczególności prawem ochrony środowiska, rozwojem regionalnym, partnerstwem publiczno-prywatny, bezpieczeństwem żywnościowym, standaryzacją jakości szkolnictwa wyższego, dostępnością i funduszami europejskimi. Zajmuje się także aktywnością zagraniczną samorządu terytorialnego, zarówno naukowo jak i w działalności ekspercko-doradczej.


Stale w działalności Fundacji uczestniczy zespół kompetentnych osób zatrudnionych w Uniwersytecie w Białymstoku. Fundacja działa zasadniczo w oparciu o zaangażowanie wolontariuszy. 

Kadra stała

Sekretarz Wydawnictwa Prawo
i Partnerstwo. Absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w PWSZ w Suwałkach oraz Prawo na Uniwersytecie w Białymstoku. Obecnie asystent badawczo-dydaktyczny i doktorant Wydziału Prawa UwB. Ekspert w Legal Centre for Research on Education.
W latach 2013-2017 Pełnomocnik Prezydenta Miasta Suwałk ds. Młodzieży. 

Wojciech Zon 300 px
Wojciech Zoń Kierownik Biura

Prezeska Podlaskiego Sejmiku Osób z Niepełnosprawnościami, członkini zarządu Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami, Ambasadorka Konwencji o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami, ekspertka OSCE ODIHR ds. udziału osób z niepełnosprawnościami w życiu politycznym. Pełnomocnik Marszałka Województwa Podlaskiego ds. osób z niepełnosprawnościami.

Anna Drabarz
dr Anna Drabarz Ekspert ds. dostępności

Adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Pełnomocnik Dziekana Wydziału Prawa UwB ds. współpracy ze szkołami średnimi. Doświadczona w przygotowaniu i realizacji projektów ze środków UE i funduszy krajowych.

Wioleta-Hryniewicka-Filipkowska
dr Wioleta Hryniewicka - Filipkowska Specjalista ds. projektów
Czym się zajmujemy
Działalność obywatelska

Celem Fundacji jest konsolidacja potencjału nauki i praktyki na rzecz dobrych praktyk w funkcjonowaniu sfery publicznej oraz partnerstwa z sektorem prywatnym i społecznym (pozarządowym).

Projekty

W dorobku Fundacji jest kilkanaście projektów zrealizowanych ze środków krajowych
i unijnych. Lista projektów, w których kadra Fundacji pełni/pełniła funkcje kierownicze
i/lub eksperckie jest szeroka.

Wydawnictwo
Jego nakładem ukazało się kilkanaście publikacji książkowych o różnej tematyce,
z udziałem pracowników, doktorantów i studentów głównie z Wydziału Prawa UwB. Wydawnictwo nie czerpie zysku ze sprzedaży publikacji, udostępniając wydane opracowania nieodpłatnie. 
Skip to content