|

20 lat Polski w Unii Europejskiej – jaki jest bilans zysków i strat? Bardziej na plus czy na minus? Jaki jest obraz UE odbity w polskim lustrze? Będzie z perspektywy analiz ekonomicznych, przedsiębiorców, trzeciego sektora. Bez Kantów to program TVP z dyskusjami o najważniejszych sprawach w regionie. Gośćmi programu są parlamentarzyści, samorządowcy, urzędnicy, publicyści, naukowcy…

Koło Naukowe “Innowacja”, Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Europe Direct Podlaskie mają zaszczyt zaprosić na zdalną Interdyscyplinarną Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. “20-lecie Polski i państw bałtyckich w UE – stan obecny i perspektywy”, która odbędzie się 27 maja 2024 roku.

Komisja Europejska zakończyła analizę sytuacji w zakresie praworządności w Polsce w związku z procedurą określoną w art. 7 ust. 1 TUE. Jej zdaniem w Polsce nie istnieje już wyraźne ryzyko poważnego naruszenia zasady praworządności w rozumieniu art. 7 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej. – Otwieramy nowy rozdział dla Polski – podkreśla Ursula von der Leyen, Przewodnicząca Komisji Europejskiej. Polska…

Współpraca transgraniczna pomiędzy regionami z Polski i Litwy nabiera tempa – powstało kolejne europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej w naszym regionie: EUWT „Polsko-Litewski transgraniczny obszar funkcjonalny” z siedzibą w Puńsku. Członkami ugrupowania są litewskie rejony łoździejski, kalwaryjski i wyłkowyski oraz polskie gminy Puńsk, Rutka-Tartak, Giby, Krasnopol, Jeleniewo, Szypliszki, gmina wiejska Sejny, Wiżajny oraz miasto Sejny.

Nie ma miejsca na szkodliwe chemikalia, jeżeli nie są one niezbędne dla społeczeństwa – podkreśla Virginijus Sinkevičius, komisarz do spraw środowiska, oceanów i rybołówstwa. Tak komentuje decyzję Komisji Europejskiej, która właśnie przyjęła kryteria przewodnie i zasady dotyczące tego, co stanowiłoby „niezbędne zastosowania” najbardziej szkodliwych chemikaliów.

|

Kierownik EUROPE DIRECT Podlaskie na zaproszenie Studenckiego Koła Współpracy Międzynarodowej z Wydziału Prawa UwB wział udział w stole dialogowym pt. „Przywództwo – problem czy wyzwanie Unii Europejskiej”. W spotkaniu udział wziął też pracownik naszego zespołu dr Maciej Oksztulski. Przed wyborami do Parlamentu Europejskiego warto rozważyć swoje podejście wobec jednego z największych projektów geopolitycznych – Unii…

Komisja uzupełniła budżet inicjatywy MSCA4Ukraine, której celem jest wsparcie naukowców zmuszonych do ucieczki z Ukrainy, o dodatkowe 10 mln EUR. Program, ustanowiony w ramach działań „Maria Skłodowska-Curie” (MSCA), wspiera przesiedlonych naukowców od początku rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie. Dodatkowe finansowanie umożliwi co najmniej 50 dodatkowym naukowcom, w tym doktorantom i naukowcom podoktorskim, którzy zostali zmuszeni do ucieczki…

11 kwietnia 2024 młodzież z XI Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego w Białymstoku: Iza, Natalia, Michalina i Franciszek mieli okazję zwiedzić multimedialne Centrum Europa Experience i wziąć udział w grze symulacyjnej obrad Parlamentu Europejskiego wspólnie z reprezentacjami innych szkół z Polski. Wycieczka była nagrodą za udział w Turnieju Debat Oksfordzkich „GŁOSUJĘ = DECYDUJĘ”. W…

|

Wiele osób z dysfunkcjami lub ich opiekunów zastanawia się, czym jest znaczny stopień niepełnosprawności i kogo dotyczy? Przeciętny człowiek nie jest w stanie samodzielnie określić, jaki stopień niepełnosprawności powinien zostać mu przyznany, jeśli choruje, spełnia się jako rodzić i schorzenie odbiera mu możliwość normalnego funkcjonowania. Nie wie też jakie przywileje mu przysługują (w Polsce Ustawa…

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjęła porozumienie polityczne osiągnięte przez Parlament Europejski i Radę w sprawie ułatwienia egzekwowania przepisów ruchu drogowego w wymiarze transgranicznym. – Egzekwowanie przepisów dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego ma kluczowe znaczenie dla zniechęcania do niebezpiecznej jazdy – mówi Adina Vălean, komisarz do spraw transportu. Obecne przepisy UE dotyczące transgranicznego egzekwowania przepisów pomogły zwiększyć…

Komisja przeznaczyła 500 mln euro na zwiększenie produkcji amunicji przewidziane w akcie o wspieraniu produkcji amunicji (ASAP). Umożliwi to europejskiemu przemysłowi obronnemu zwiększenie zdolności produkcyjnych w zakresie amunicji do 2 mln łupin rocznie do końca 2025 r. Uruchomiony został również program prac dotyczący instrumentu na rzecz wzmocnienia europejskiego przemysłu obronnego poprzez wspólne zamówienia (EDIRPA) oraz czwarty roczny program…

|

Prof. dr hab. Maciej Perkowski, kierownik ED Podlaskie, udzielił wywiadu Radiu Białystok na temat zmian, jakie zaszły w rolnictwie w ciągu 20-lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. W jego ocenie dobre nowe priorytety dla UE i państw członkowskich to właśnie: UE bezpieczna żywnościowo, UE odpowiedzialnie włączająca młodych, UE odporna na zagrożenia geopolityczne.

Fundacja Prawo i Partnerstwo we współpracy z EUROPE DIRECT Podlaskie zorganizowali w budynku Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku seminarium na temat zdrowej żywności, żywności funkcjonalnej, pestycydów w warzywach i owocach, składnikach mineralnych w grzybach, ekologicznych upraw, doliny rolniczej i „diety na długowieczność”, mieszczących się w obrębie aktualnych wyzwań dotyczących Europejskiego Zielonego Ładu.

Komisja Europejska wszczęła formalne postępowanie, żeby ocenić czy TikTok mogło naruszyć akt o usługach cyfrowych w obszarach związanych z ochroną małoletnich, przejrzystością reklam, dostępem naukowców do danych, a także zarządzaniem ryzykiem związanym z uzależniającym projektowaniem i szkodliwymi treściami. – Ochrona małoletnich jest głównym priorytetem w zakresie egzekwowania przepisów aktu o usługach cyfrowych. Jako platforma, która dociera do milionów…

17 lutego 2024 r. akt o usługach cyfrowych – przełomowy zbiór przepisów UE, który ma sprawić, że środowisko internetowe stanie się bezpieczniejsze, bardziej sprawiedliwe i przejrzyste – zaczął mieć zastosowanie do wszystkich pośredników internetowych w UE. – Jest to ważny kamień milowy, który odzwierciedla nasze podstawowe wartości i zasady UE – mówi Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca…

|

Prof. Maciej Perkowski wystąpił 9 lutego 2024 r. w TVP Białystok w programie Obiektyw. Dziennikarze zapytali się go co myśli o tym jaka będzie odpowiedź Komisji Europejskiej na największą fale protestów w Europie? Czy są możliwe zmiany w zielonym ładzie, do którego rolnictwo musi się dostosować? Wreszcie – jak zbudować trwały sojusz, którego priorytetem będzie…

Komisja Europejska zatwierdziła, zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa, polski program pomocy państwa o wartości 300 mln euro, przeznaczony na wsparcie pracowników dotkniętych zamykaniem elektrowni opalanych węglem kamiennym i brunatnym oraz kopalni węgla brunatnego. Polski środek pomocy Polska zgłosiła Komisji swój plan wprowadzenia programu wsparcia finansowego o wartości 300 mln euro, z przeznaczeniem dla pracowników, którzy…

Unijny program „Horyzont 2020″ w zakresie badań naukowych i innowacji, realizowany od 2014 do 2020 r., dysponujący budżetem w wysokości prawie 80 mld EUR, w znacznym stopniu przyczynił się do budowania społeczeństwa i gospodarki UE zakorzenionych w wiedzy i innowacjach. Przyniósł też korzyści Europejczykom daleko poza to, co można było osiągnąć na szczeblu krajowym lub…