Prof. Maciej Perkowski w TVP Białystok na temat rolniczych protestów w Europie
Prof. Maciej Perkowski wystąpił 9 lutego 2024 r. w TVP
UNIA EUROPEJSKA SZANSA czy ZAGROŻENIE | podcast studentów z Prof. Maciejem Perkowskim
UNIA EUROPEJSKA SZANSA czy ZAGROŻENIE | podcast studentów z Prof.
Badanie wydajności sieci EUROPE DIRECT w całej UE
Komisja Europejska zwróciła się do Tetra Tech, niezależnej firmy konsultingowej, z prośbą o przeprowadzenie badania wydajności sieci EUROPE DIRECT w całej UE. Badanie to obejmie przegląd zakresu, w jakim punkty EUROPE DIRECT współpracują z lokalnymi mediami i szkołami w regionie.
Turniej Debat Oksfordzkich „GŁOSUJĘ = DECYDUJĘ”
Zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w turnieju debat oksfordzkich z okazji wyborów do Parlamentu Europejskiego. Teza debat regionalnych brzmi: „Twój głos ma wpływ na przyszłość Unii Europejskiej”. Zgłoszenia 4-osobowych drużyn przyjmowane są do 29 lutego 2024 r.
Bilans członkostwa Polski w Unii Europejskiej przekroczył 705 MILIARDÓW złotych
Bilans członkostwa Polski w Unii Europejskiej przekroczył 705 MILIARDÓW złotych
Nowe przepisy zwiększające cyberbezpieczeństwo instytucji UE wchodzą w życie
Nowe przepisy zwiększające cyberbezpieczeństwo instytucji UE wchodzą w życie Nowe
Wyrok Sądu UE w sprawie T-537/22 | Delta Sport Handelskontor/EUIPO – Lego
Wyrok Sądu UE w sprawie T-537/22 | Delta Sport Handelskontor/EUIPO
Olimipada Gwiezdny Krąg po raz XIX
Już po raz XIX rusza Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg” skierowana do uczniów szkół ponadpodstawowych: liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających oraz dla uczniów szkół ponadpodstawowych i branżowych. Olimpiada organizowana jest przez Komisję Europejską Przedstawicielstwo w Polsce, Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce, Stowarzyszenie „Słupski Instytut ds. Młodzieży przy współpracy z ekspertami Team Europe Direct, Punktami Europe Direct oraz Stowarzyszeniem „Pomorskie w Unii Europejskiej”.
Głos regionów Polski Wschodniej na temat sytuacji regionów przygranicznych
Od marca 2014 r. Unia Europejska stopniowo wprowadza sankcje wobec
Prof. Elżbieta Kużelewska: Świadomy wyborca powinien korzystać ze swych praw wyborczych i uczestniczyć we wszystkich wyborach, traktując udział w nich jako obywatelski obowiązek.
Kto nie głosuje, ten nie ma racji? Dziś byśmy powiedzieli: „kto nie głosuje - też głosuje” – mówi politolog i prawnik prof. UwB Elżbieta Kużelewska, prodziekan ds. nauki Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku i kierownik Zakładu Prawa Konstytucyjnego Porównawczego.
Energia ze źródeł odnawialnych w 2022 roku. Raport Głównego Urzędu Statystycznego przy udziale Ministerstwa Klimatu i Środowiska
Celem publikacji jest analiza podstawowych informacji o bilansach nośników energii ze źródeł odnawialnych uwzględnionych w krajowym bilansie energetycznym, jak również danych o produkcji energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych z tych źródeł. Dane opracowano w odniesieniu do Polski, zbiorczo Unii Europejskiej (UE-27) oraz krajów członkowskich UE.
Dofinansowanie inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii
Dr hab. inż. Maciej Zajkowski, prof. Politechniki Białostockiej, opracował na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego poradnik „Dofinansowanie inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii”. Odnawialne Źródło Energii (OZE) można zdefiniować jako „odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otoczenia, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego, biometanu, biopłynów oraz z wodoru odnawialnego”.
Przepisy, normy, standardy, regulacje, czyli jak prawo wpływa na postrzeganie żywności
O bezpieczeństwie żywności w Unii Europejskiej, Kodeksie Żywnościowym, podatku cukrowym, oświadczeniach żywieniowych i zdrowotnych oraz o certyfikowanych opakowaniach i regionalnej ofercie wsparcia przedsiębiorców rozmawiali uczestnicy seminarium pt. „Prawne uwarunkowania społecznej percepcji zdrowej żywności”, które zostało zorganizowane na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
Zaproszenie na Seminarium „Prawne uwarunkowania społecznej percepcji zdrowej żywności”
Zdrowa żywność przestała być jedynie narzędziem marketingowym i kaprysem nielicznych, stając się istotnym zagadnieniem, które coraz częściej przyciąga uwagę różnych interesariuszy. Jest to kwestia o kluczowym znaczeniu zarówno dla świadomych konsumentów, dbających o własne zdrowie, jak i przedsiębiorców, pragnących sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na produkty prozdrowotne. Dodatkowo jest to istotny przedmiot zainteresowań organów państwowych, które są zobowiązane do troski o zdrowie publiczne.
1 2 3 5
Skip to content