Działania EUROPE DIRECT Podlaskie
zaplanowane na 2024 r.

ED PODLASKIE TO projekt,

w ramach którego w kolejnych 12-tu miesiącach 2023 r. zorganizujemy

wiele wydarzeń i inicjatyw dotyczących Unii Europejskiej, jej priorytetów,
działań oraz wpływu na mieszkańców województwa podlaskiego, m. in.

Poza stałymi wydarzeniami zespół ED Podlaskie