Logo_EDP_750_www

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?

Odtwórz filmy

Jak działamy?

europe direct to projekt

Działamy w ramach wniosku, w którym co roku planujemy działania
i harmonogram.

zbieramy dane

Przeprowadzamy badania ankietowe lub wywiady środowiskowe w ważnych dla Unii tematach. 

nagłaśniamy 

Jesteśmy wsparciem informacyjnym Komisji Europejskiej w regionie. Przekazujemy jej informacje zebrane
w terenie.

wsparcie finansowe

Działamy w ramach rocznych budżetów, co wymusza planowanie ewentualnej współpracy (przewidującej wydatki) w dłuższej perspektywie.

patronaty / współpraca

Jesteśmy gotowi pojawić się
wszędzie tam, gdzie odbywają się
wydarzenia proeuropejskie
oferując patronat i wsparcie.

on-line

Wdrażamy zdalność, pracę on-line, organizując wydarzenia cyfrowe,
gdy pozwala to pokonać
bariery i ograniczenia.

OFERTA DLA SZKÓŁ

Organizujemy lekcje europejskie,
dla młodzieży szkolnej,
w ramach których tłumaczymy,
jak działa Unia i jak z tego korzystać.

warsztaty

Wspieramy rozwój
kompetencji "europejskich" w regionie
tj. wiedzy, umiejętności oraz postaw. 

eksperci

Rekomendowani przez nas eksperci  będą wiarygodnym wsparciem proeuropejskich przedsięwzięć
w regionie. 

logo FPiP duże

ED Podlaskie realizuje
Fundacja Prawo i Partnerstwo

Fundacja Prawo i Partnerstwo od 2007 r. działa przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Jej celem jest konsolidacja potencjału nauki i praktyki na rzecz dobrych praktyk w funkcjonowaniu sfery publicznej oraz partnerstwa z sektorem prywatnym i społecznym (pozarządowym).

Wspiera także merytorycznie i organizacyjnie inne organizacje pozarządowe oraz promuje potencjał naukowy Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Komisja Europejska powierzyła nam rolę Europe Direct w województwie podlaskim na najbliższe pięć lat.

Zorganizujemy w latach 2021-2025
1+
dużych wydarzeń europejskich
1+
lekcji, warsztatów
i spotkań tematycznych 
1+
gmin
obejmiemy wsparciem
1+
tylu obywateli Unii wesprzemy informacyjnie
Skip to content