Print


Logo_EDP_750_www
Na tyle skorzystamy z przysługujących nam w Unii Europejskiej praw, na ile będziemy o nich wiedzieli 

Unia jest, jaka jest – ma mocne i słabsze strony. Nie chodzi o to, by ją „lukrować”, ani też ją „oczerniać”. Uczciwe informowanie musi być wyważone, rzetelne i konstruktywne. Informacja służy poinformowaniu, a nie skłonieniu do tych, czy innych zachowań taktycznych, bo to jest manipulacja. 

Na pewno będziemy informować w ramach formuły przewidzianej dla Europe Direct i w oparciu o mechanizmy przewidziane dla ED...

Maciej Perkowski
Cały artykuł dostępny jest na stronie Uniwersytetu w Białymstoku

Jak działamy?

europe direct to projekt

Działamy w ramach wniosku, w którym co roku planujemy działania
i harmonogram.

zbieramy dane

Przeprowadzamy badania ankietowe lub wywiady środowiskowe w ważnych dla Unii tematach. 

nagłaśniamy 

Jesteśmy wsparciem informacyjnym Komisji Europejskiej w regionie. Przekazujemy jej informacje zebrane
w terenie.

wsparcie finansowe

Działamy w ramach rocznych budżetów, co wymusza planowanie ewentualnej współpracy (przewidującej wydatki) w dłuższej perspektywie.

patronaty / współpraca

Jesteśmy gotowi pojawić się
wszędzie tam, gdzie odbywają się
wydarzenia proeuropejskie
oferując patronat i wsparcie.

on-line

Wdrażamy zdalność, pracę on-line, organizując wydarzenia cyfrowe,
gdy pozwala to pokonać
bariery i ograniczenia.

OFERTA DLA SZKÓŁ

Organizujemy lekcje europejskie,
dla młodzieży szkolnej,
w ramach których tłumaczymy,
jak działa Unia i jak z tego korzystać.

warsztaty

Wspieramy rozwój
kompetencji "europejskich" w regionie
tj. wiedzy, umiejętności oraz postaw. 

eksperci

Rekomendowani przez nas eksperci  będą wiarygodnym wsparciem proeuropejskich przedsięwzięć
w regionie. 

logo FPiP duże

ED Podlaskie realizuje
Fundacja Prawo i Partnerstwo

Fundacja Prawo i http://www.prawoipartnerstwo.org/Partnerstwo od 2007 r. działa przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Jej celem jest konsolidacja potencjału nauki i praktyki na rzecz dobrych praktyk w funkcjonowaniu sfery publicznej oraz partnerstwa z sektorem prywatnym i społecznym (pozarządowym).

Wspiera także merytorycznie i organizacyjnie inne organizacje pozarządowe oraz promuje potencjał naukowy Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Komisja Europejska powierzyła nam rolę Europe Direct w województwie podlaskim na najbliższe pięć lat.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?

Solidarność Unii Europejskiej z Ukrainą

  1. Unia Europejska i jej międzynarodowi partnerzy wspólnie potępiają agresję Putina na Ukrainę. Zapewnia wsparcie osobom poszukującym schronienia i udziela pomocy tym, którzy starają się powrócić bezpiecznie do ojczyzny. UE będzie nadal oferować Ukrainie pomoc polityczną, finansową i humanitarną oraz nakładać surowe sankcje na Rosję i strony popierające tę wojnę. Te informacje te są również dostępne w języku ukraińskim. Kliknij w grafikę aby przejść na stronę Solidarność UE z Ukrainą
Skip to content