Relacja z międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Prawne i organizacyjne aspekty międzynarodowej współpracy samorządowej”

W dniu 16 czerwca 2023 r. w siedzibie Akademii Łomżyńskiej oraz równolegle online odbyła się  międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Prawne i organizacyjne aspekty międzynarodowej współpracy samorządowej”. Wydarzenie to wpisywało się w jublileusz 605-lecia nadania Łomży praw miejskich, a także było okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń przez naukowców oraz samorządowców z kraju i zagranicy. Konferencja została zorganizowana przez Miasto Łomża, Katedrę Nauk Prawnych Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Akademii Łomżyńskiej oraz Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego we współpracy z Europe Direct Podlaskie. W konferencji wzięli udział przedstawiciele zawodów prawniczych, naukowcy i eksperci oraz zaproszeni goście.

Ideą konferencji było pochylenie się nad prawnymi, ale również organizacyjnymi aspektami współpracy międzynarodowej realizowanej przez jednostki samorządu terytorialnego. Przesłanką do podjęcia przedmiotowej tematyki w ramach organizowanej konferencji było także zjawisko powszechnej pomocy rzeczowej i finansowej udzielanej przez polskie samorządy terytorialne (miasta, gminy, powiaty, województwa) ukraińskim samorządom w związku z trwającym tam konfliktem zbrojnym wywołanym agresją Rosji na Ukrainę.

Konferencja rozpoczęła się od wystąpienia otwierającego dr hab. Dariusza Surowika (prof. AŁ, J. M. Rektor Akademii Łomżyńskiej), dr Iwony Wieczorek (Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego) oraz dr. Mariusza Chrzanowskiego (Prezydent Miasta Łomża), którzy przywitali wszystkich gości.

Podczas wydarzenia głos zabrali zarówno teoretycy, jak również praktycy, w tym samorządowcy zagranicznych miast, gmin współpracujących z Miastem Łomża. Pierwszą część Konferencji rozpoczął 1. Panel pt. „Samorządowa współpraca międzynarodowa z perspektywy państw Europy Środkowo-Wschodniej” w którym online głos zabrał prof. dr hab. Maciej Perkowski (Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego, Uniwersytet w Białymstoku, Europe Direct Podlaskie), przedstawiając status quo i perspektywy międzynarodowej współpracy jednostek samorządu terytorialnego z Polski Północno-Wschodniej. 2. Panel poświęcony został uwarunkowaniom prawnym i organizacyjnym międzynarodowej współpracy samorządowej. Wystąpił w nim mgr Wojciech Zoń (Uniwersytet w Białymstoku, Europe Direct Podlaskie), który wygłosił referat dotyczący wybranych zagadnień transgranicznej współpracy samorządów w kontekście zasady dobrego sąsiedztwa. W panel 2a. omówiona została międzynarodowa współpraca samorządowa – w świetle badań naukowych doktorantów i studentów. Na zakończenie miała miejsce debata samorządowców, w której rozmawiano o przyszłości i wyzwaniach samorządu terytorialnego w aspekcie międzynarodowej współpracy.

Zarówno liczne grono prelegentów, jak i zaproszeni goście wyrażali pozytywne opinie o wydarzeniu: była to okazja nie tylko do spotkania się oraz omówienia prawnych i organizacyjnych aspektów współpracy międzynarodowej realizowanej przez jednostki samorządu terytorialnego, ale także okazja do celebracji ważnego jubileuszu. Przyłączamy się do życzeń dla Miasta Łomża.