Zaproszenie na Konferencję
„Fundusze europejskie, współpraca transgraniczna
i aktywność międzynarodowa jako wyzwania Podlaskiego w UE na 2023 rok”

Marszałek Województwa Podlaskiego dr Artur Kosicki i kierownik Europe Direct Podlaskie prof. dr hab. Maciej Perkowski zapraszają na konferencję pt. Fundusze europejskie, współpraca transgraniczna i aktywność międzynarodowa jako wyzwania Podlaskiego w UE na 2023 rok.

Konferencja odbędzie się 15 grudnia 2022 r. w godz. 11:00-13:00 w Urzędzie Marszałkowskim przy ul. Poleskiej 89. Dostęp zdalny dla gości możliwy będzie za za pośrednictwem platformy Zoom (łącze do spotkania w linku).

Celem konferencji jest przybliżenie uczestnikom problematyki dostępności funduszy europejskich w województwie podlaskim ze szczególnym uwzględnieniem ich wdrażania wobec wyzwań geopolitycznych w tej części Europy. Dyskusja tocząca się w przestrzeni publicznej dotycząca środków z funduszy Unii Europejskiej może wywoływać konsternację odbiorców.

Część dyskusja jest prowadzona również w związku z sytuacją w Ukrainie, w wyniku której planowane wcześniej środki unijne na współpracę transgraniczną dla województwa podlaskiego musiały zostać przesunięte. Biorąc to pod uwagę, organizatorzy chcą zapewnić możliwość eksperckiego odniesienia się do tych problemów i umożliwienia dyskusji związanej z wdrażaniem środków UE w nowej perspektywie finansowej.

Serdecznie zapraszamy!

Program konferencji:

Oficjalna grafika: