Relacja z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój – perspektywa regionalna, krajowa, unijna i międzynarodowa.

6 września 2023 roku na odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój – perspektywa regionalna, krajowa, unijna i międzynarodowa. Zorganizowało ją Europe Direct Podlaskie we współpracy z Katedrą Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku i Kołem Naukowym „Innowacja”. Wzięło w niej udział kilkadziesiąt osób, w tym ponad 40 mówców reprezentujących 16 ośrodków naukowych. Konferencja była skierowana do studentów i doktorantów.

Choć dominowały referaty związane z naukami prawnymi, to jednak miała ona charakter interdyscyplinarny, gdyż referaty dotyczyły także aspektów historycznych, socjologicznych, technicznych czy medycznych związanych ze współczesnymi problemami ochrony środowiska. Wiele referatów dotyczyło zwłaszcza prawa środowiska Unii Europejskiej i jego prawidłowej implementacji do porządku krajowego oraz wyzwaniom, jakie towarzyszą wdrażaniu Europejskiego Zielonego Ładu.

Uczestnikom umożliwiono także możliwość odbycia dyskusji na koniec każdego z panelów. Liczymy na to, że konferencja pozwoliła wszystkim zainteresowanym osobom poszerzyć wiedzę i przedyskutować wszystkie węzłowe zagadnienia związane z rozwojem przy poszanowaniu środowiska oraz praw człowieka.

Program wystąpień: