Od marca 2021 r. działania „Jean Monnet”, realizowane w ramach programu Erasmus+ na lata 2021–2027, oferują nowe możliwości finansowania dla szkół oraz instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego. Mają one na celu wspieranie nauczycieli szkół podstawowych, średnich i zawodowych w informowaniu młodych ludzi i rozwijaniu ich krytycznej wiedzy na temat Unii Europejskiej, jej roli, sposobu funkcjonowania i wpływu na życie codzienne obywateli. Działania te obejmują zarówno kształcenie, jak i szkolenie zawodowe (ISCED 1–4).

Link do konkursu: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/pl/programme-guide/part-b/jean-monnet-actions/education-training/learning-eu

Działania organizowane w ramach tej sekcji stworzą również nowe możliwości rozwoju zawodowego w zakresie europejskiego wymiaru edukacji, w szczególności w zakresie nauczania o Unii Europejskiej.

Niezwykle istotnym jest, aby młodzież dobrze rozumiała ustrój polityczny, który ją otacza – w tym także Unię Europejską. Społeczeństwo bardzo potrzebuje aktywnych obywateli, którzy przyczynią się do kształtowania świata, w którym żyją. Czy tego chcemy czy nie, UE ma na nas wpływ i powinniśmy być świadomi tego, jak może się nam przysłużyć. Odpowiednia wiedza pomoże zarówno młodzieży, jak i nam samym, czerpać jak największe korzyści z członkostwa w UE.

Inicjatywy dotyczące zdobywania wiedzy o UE” to nowe działanie Erasmus+ / Jean Monnet, które pozwala szkołom ubiegać się o finansowanie na prowadzenie lekcji o UE. Jean Monnet, jeden z założycieli UE, zabiegał o to, by ponad strukturami politycznymi dotrzeć do zwykłych obywateli – to właśnie dlatego tak wiele działań w dziedzinie edukacji nosi dziś jego nazwisko. Obecnie szkoły zainteresowane tą inicjatywą mają po raz pierwszy dostęp do dotacji w wysokości nawet 30 tys. euro w 3-letnim okresie.
Program „Inicjatyw dotyczących zdobywania wiedzy o UE” wspiera nauczycieli, którzy chcą zrobić coś dobrego. Szkoły i sieci szkół, które szukają rozwiązań w zakresie prowadzenia lekcji o UE, mogą skorzystać z tego wsparcia finansowego w połączeniu z działaniem „Jean Monnet” w zakresie szkolenia nauczycieli.

Jak zdobyć dotację na inicjatywę dotyczącą zdobywania wiedzy o UE?

Jako nauczyciel, najpierw musisz mieć dobry pomysł na projekt – kreatywność jest tutaj w cenie. Jeżeli chcesz poczytać o ciekawym doświadczeniu szkół, które już uczą o UE – zajrzyj do broszury internetowej „Edukacja europejska w szkołach”. Innym źródłem inspiracji może być strona internetowa „Kącik edukacyjny UE”, na której znajdziesz wiele materiałów o UE – we wszystkich językach i dla różnych grup wiekowych – przydatnych do samodzielnego uczenia się, do prowadzenia zajęć dydaktycznych, a także – do networkingu.

Następnie sprawdź informacje o warunkach zgłoszenia – kryteria kwalifikowalności do projektu znajdziesz w dokumencie Erasmus+. Przewodnik po programie. To długi dokument i łatwo się w nim pogubić, jeżeli nie wiesz, czego szukać – najlepiej więc skorzystać z wyszukiwania według terminu „Jean Monnet Learning EU”. Pamiętaj, że to program odbywający się corocznie i, że termin składania wniosków co roku trochę się różni – dokładne daty sprawdź więc w przewodniku po programie na 2023 rok. Zaproszenie do składania wniosków publikowane jest zawsze jesienią (Listopad), a wyniki są zazwyczaj ogłaszane latem, żeby zakwalifikowane inicjatywy mogły się rozpocząć w kolejnym roku szkolnym.

Jeżeli masz już pomysł i czujesz, że mógłbyś przedstawić projekt, który spełnia kryteria przyznawania dotacji, musisz złożyć wniosek za pośrednictwem systemu e-dotacji. Może to wymagać trochę wysiłku, niech Cię to jednak nie zniechęca. Może ktoś w sekretariacie szkoły mógłby Ci pomóc przygotować dokumentację? Zacznij pracować nad wnioskiem na długo przed upływem terminu i sprawdź, czy Twoja szkoła posiada już numer rejestracyjny, znany jako numer PIC.

Pod tym linkiem znajdziesz wideoprzewodnik po procesie aplikacji: Jak otrzymać dotację? europa.eu). Także agencja narodowa powinna być w stanie udzielić wskazówek odnośnie korzystania z narzędzia e-dotacji.