Print


...

W dniu 10 maja 2022 roku Komisja Europejska przyjęła zmianę programu prac „Horyzont Europa” na lata 2021-2022, zwiększając budżet o prawie 562 mln euro w celu dalszego wspierania misji UE ukierunkowanych na innowacyjne rozwiązania problemów ekologicznych, zdrowotnych i cyfrowych oraz zwiększenia liczby działań na rzecz pobudzenia europejskiego ekosystemu innowacji. Budżet programu na lata 2021 i 2022 wynosi obecnie prawie 16 mld euro.

W szczególności Komisja Europejska zaproponowała zwiększenie budżetu w celu pomocy przesiedlonym naukowcom z Ukrainy, aby mogli oni w bezproblemowy sposób przetransferować swoje badania naukowe na teren Unii Europejskiej. Przedstawiciele Komisji Europejskiej oceniają, iż te dodatkowe inwestycje na badania naukowe oraz innowacje pozwolą na realizacja kluczowych innowacji politycznych w obszarze działania strategicznego. Ponadto została podkreślona zwiększona dynamika podejmowaniu działań w celu wzmocnienia i akceleracji największych wyzwań społecznych stojących przed Unią Europejską w obszarze innowacji i badań naukowych.

Dodatkowa kwota ma w założeniu być przeznaczona na pięć misji Unii Europejskiej w sektorach ochrony zdrowia, klimatu i środowiska do 2030 roku, które to misje zostały rozpoczęte w roku 2021. W szczególności zostało wskazane otwarcie naboru w ramach 17 nowych zaproszeń do składania wniosków skupiających się na walce z rakiem, ochronnie zdrowotności gleb w Europie czy też dotyczące przystosowania się człowieka do zmian klimatu i odbudowy zasobów wodnych i oceanów do 2030 roku.

Podstawą zwiększenia budżetu programu „Horyzont Europa” jest rosyjska inwazja na Ukrainę, dlatego też Komisja Europejska stworzyła nowy program „MSCA4Ukraine”, w ramach którego kwota 25 mln euro ma pomóc w kontynuacji badań naukowych ukraińskim naukowcom  w akademickiej lub pozaakademickiej organizacji przyjmującej w państwach UE w ramach programu „Horyzont Europa”. Z uczestnictwa w programie są wyłączone z oczywistych względów podmioty prawne mające swoją siedzibę na terytorium Rosji lub Białorusi.

Następnym krokiem jest wzmocnienie potencjału innowacji w Unii Europejskiej. W tym celu kontynuowany będzie program „WomenTechEU” w ramach którego planowane jest wsparcie w tym roku 100 przedsiębiorstw start-upowych kierowanych przez kobiety.

Pierwsza runda zaproszeń do składania wniosków rozpoczęła się 12 maja, a druga runda będzie miała miejsce 24 maja 2022 roku.

„Horyzont Europa” to unijny program mający na celu wzmocnienie innowacji w Unii Europejskiej. Na ten cel przeznaczono 95,5 mld euro na lata 2021-2027. Program ten jest zaplanowany jako wzmocnienie priorytetów działalności Komisji Europejskiej, takich jak Europejski Zielony Ład, Europa na miarę ery cyfrowej, Gospodarka służąca ludziom czy też Nowy Europejski Bauhaus.

Skip to content