W dniu 10 maja 2022 roku Komisja Europejska przyjęła zmianę programu prac „Horyzont Europa” na lata 2021-2022, zwiększając budżet o prawie 562 mln euro w celu dalszego wspierania misji UE ukierunkowanych na innowacyjne rozwiązania problemów ekologicznych, zdrowotnych i cyfrowych oraz zwiększenia liczby działań na rzecz pobudzenia europejskiego ekosystemu innowacji. Budżet programu na lata 2021 i 2022 wynosi obecnie prawie 16 mld euro.

W szczególności Komisja Europejska zaproponowała zwiększenie budżetu w celu pomocy przesiedlonym naukowcom z Ukrainy, aby mogli oni w bezproblemowy sposób przetransferować swoje badania naukowe na teren Unii Europejskiej. Przedstawiciele Komisji Europejskiej oceniają, iż te dodatkowe inwestycje na badania naukowe oraz innowacje pozwolą na realizacja kluczowych innowacji politycznych w obszarze działania strategicznego. Ponadto została podkreślona zwiększona dynamika podejmowaniu działań w celu wzmocnienia i akceleracji największych wyzwań społecznych stojących przed Unią Europejską w obszarze innowacji i badań naukowych.

Dodatkowa kwota ma w założeniu być przeznaczona na pięć misji Unii Europejskiej w sektorach ochrony zdrowia, klimatu i środowiska do 2030 roku, które to misje zostały rozpoczęte w roku 2021. W szczególności zostało wskazane otwarcie naboru w ramach 17 nowych zaproszeń do składania wniosków skupiających się na walce z rakiem, ochronnie zdrowotności gleb w Europie czy też dotyczące przystosowania się człowieka do zmian klimatu i odbudowy zasobów wodnych i oceanów do 2030 roku.

Podstawą zwiększenia budżetu programu „Horyzont Europa” jest rosyjska inwazja na Ukrainę, dlatego też Komisja Europejska stworzyła nowy program „MSCA4Ukraine”, w ramach którego kwota 25 mln euro ma pomóc w kontynuacji badań naukowych ukraińskim naukowcom  w akademickiej lub pozaakademickiej organizacji przyjmującej w państwach UE w ramach programu „Horyzont Europa”. Z uczestnictwa w programie są wyłączone z oczywistych względów podmioty prawne mające swoją siedzibę na terytorium Rosji lub Białorusi.

Następnym krokiem jest wzmocnienie potencjału innowacji w Unii Europejskiej. W tym celu kontynuowany będzie program „WomenTechEU” w ramach którego planowane jest wsparcie w tym roku 100 przedsiębiorstw start-upowych kierowanych przez kobiety.

Pierwsza runda zaproszeń do składania wniosków rozpoczęła się 12 maja, a druga runda będzie miała miejsce 24 maja 2022 roku.

„Horyzont Europa” to unijny program mający na celu wzmocnienie innowacji w Unii Europejskiej. Na ten cel przeznaczono 95,5 mld euro na lata 2021-2027. Program ten jest zaplanowany jako wzmocnienie priorytetów działalności Komisji Europejskiej, takich jak Europejski Zielony Ład, Europa na miarę ery cyfrowej, Gospodarka służąca ludziom czy też Nowy Europejski Bauhaus.