Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej KOMUNIKAT PRASOWY nr 75/22 Luksemburg, 5 maja 2022 r. Wyrok w sprawie C-179/21 Victorinox.

Zgodnie z wyrokiem TSUE nr 75/22, przedsiębiorca, który oferuje, na stronach internetowych towar, którego sam nie wytworzył, powinien poinformować konsumenta o gwarancji producenta, jeżeli czyni z niej centralny lub decydujący element swojej oferty. Przedsiębiorca jest zobowiązany do udzielenia konsumentowi przed zawarciem umowy informacji na temat gwarancji handlowej producenta wtedy, gdy konsument żąda uzyskania tych informacji. Mogą one obejmować nie tylko miejsce naprawienia szkody lub ewentualne ograniczenia gwarancji, lecz również, stosownie do okoliczności, nazwę i adres gwaranta.

Pełen wyrok dostępny jest na stronie https://curia.europa.eu/juris/…