Kalkulator Śladu Konsumenckiego

Na platformie KnowSDGs (Knowledge base for the Sustainable Development Goals) Komisja Europejska udostępniła Kalkulator Śladu Konsumenckiego – pozwala każdemu bezpłatnie obliczyć wpływ swojego wzorca konsumpcji na środowisko, a także ocenić, w jaki sposób zmiany w stylu życia mogą wpłynąć na osobisty ślad.

Narzędzie jest dostępne w języku angielskim, włoskim i hiszpańskim pod adresem: https://knowsdgs.jrc.ec.europa.eu/cfc

Użytkownicy mogą zbadać swój wpływ na środowisko w odniesieniu do Granic Planetarnych (koncepcja ustalonych granic, w ramach których ludzkość może nadal się rozwijać i prosperować dla przyszłych pokoleń), porównać je z wpływem przeciętnego obywatela UE i zrozumieć wkład różnych produktów w ich ogólny wpływ na środowisko. Kalkulator uwzględnia pięć obszarów konsumpcji: żywność, mobilność, mieszkanie, sprzęt AGD i artykuły gospodarstwa domowego. Uwzględnia jednocześnie wpływ występujący w całym cyklu życia produktów i zużywanej energii. Narzędzie obejmuje 16 wskaźników wpływu na środowisko związanych z emisjami generowanymi do gleby, wody i powietrza, a także z wykorzystaniem zasobów.

Głównym celem Kalkulatora Śladu Konsumenckiego jest dostarczenie obywatelom szczegółowych informacji na temat wpływu wzorców konsumpcji na środowisko, jako podstawy do określenia zrównoważonych działań mających na celu zmniejszenie ich wkładu w ogólny wpływ konsumpcji w UE na środowisko. Kalkulator może pokazać potencjalny wpływ zmian we wzorcach konsumpcji i zawiera linki do zrównoważonych działań, takich jak wskazówki KE dotyczące działań w dziedzinie klimatu lub indywidualne zobowiązania w ramach Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu oraz projekt ONZ „Anatomy of Action”. Kalkulator ten pozwala ocenić wpływ konsumpcji, aby pomóc w osiągnięciu celu zrównoważonego rozwoju nr 12 dotyczącego odpowiedzialnej konsumpcji oraz wielu innych celów zrównoważonego rozwoju.

Zachęcamy też do lektury raportu autorów Kalkulatora: Sala, S., De Laurentiis, V., Barbero Vignola, G., Marelli, L. and Sanye Mengual, E., The Consumer Footprint Calculator, EUR 31089 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2022, ISBN 978-92-76-53059-6, https://dx.doi.org/10.2760/597000, JRC129382.