Blisko setka dzieci z białostockich szkół podstawowych wzięła udział w warsztatach z budowy domków dla owadów zapylających. Zajęcia odbyły się w piątek, 10 czerwca, na Wydziale Biologii Uniwersytetu w Białymstoku (UwB).

„Zielone Miasto dzikich zapylaczy” to wydarzenie towarzyszące pierwszemu festiwalowi Nowego Europejskiego Bauhausu, który odbywa się w Brukseli w dniach 9-12 czerwca br. W dwugodzinnych warsztatach, prowadzonych przez nauczycieli akademickich i studentów UwB, uczestniczyli uczniowie białostockich szkół podstawowych w wieku 10-14 lat.

 „Festival of the New European Bauhaus” to wydarzenie obejmujące aż 30 krajów Europy. Jego celem jest propagowanie nowych europejskich wartości, takich jak estetyka przestrzeni, zrównoważony rozwój i wspólnota.  Jednym z wydarzeń towarzyszących festiwalowi są właśnie warsztaty „Zielone Miasto dzikich zapylaczy”.