Poniższa tabela zawiera informacje nt. transferów finansowych pomiędzy Polską a budżetem UE wg. stanu na koniec danego miesiąca. Dane prezentowane są metodą kasową – transfery rejestrowane są w momencie wpływu na rachunek bankowy.
Transfery z budżetu UE przekazane są do państw członkowskich w walucie euro – z tego powodu kwoty w tabelach wyrażone są także w walucie euro.

Źródło: Ministerstwo Finansów i zaktualizowana tabela „Zestawienie transferów finansowych pomiędzy Polską a budżetem UE” z danymi do listopada 2023 r.
Strona www: https://www.gov.pl/web/finanse/transfery-polska-ue-unia-europejska