Komisja Europejska zaprasza rolników do udziału w ankiecie internetowej, która pomoże określić źródła obciążeń administracyjnych i złożoności wynikające z przepisów WPR, a także innych przepisów dotyczących żywności i rolnictwa. Badanie obejmuje rolników ze wszystkich państw Unii Europejskiej. Wstępne wyniki zostaną przedstawione już w połowie kwietnia. Równolegle zorganizowane zostaną wywiady z organizacjami rolników w celu uzupełnienia obrazu sytuacji.

Ankietę można wypełnić do 8 kwietnia bieżącego roku. Jest dostępna we wszystkich językach urzędowych UE, w tym w języku polskim – po wejściu w formularz ankiety wystarczy wybrać interesujący nas język.

Zachęcamy do udziału w ankiecie, by mieć możliwość wpływu na potencjalne zmiany w sektorze rolnictwa.