Prof. dr hab. Maciej Perkowski oraz Wojciech Zoń uczestniczyli w konferencji z okazji 100-lecia powstania Grupy Polskiej Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (International Law Association, ILA)  dniach 15-17 listopada 2023 r. w Szczecinie.

Gospodarzem wydarzenia był Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Uczeni i nauka prawa międzynarodowego w Polsce – w setną rocznicę utworzenia Grupy Polskiej ILA” była okazją do debaty na temat znaczenia integracji środowiska naukowego prawników specjalizujących się w publicznym prawie międzynarodowym. Uczestnicy dyskutowali o dorobku polskiej doktryny prawa międzynarodowego, ale także o przyszłych wyzwaniach, jakie przed nimi stoją.

Prof. Perkowski wygłosił referat dotyczący wykorzystania wyników badań naukowych w dydaktyce prawa międzynarodowego, a Wojciech Zoń mówił o nauczaniu prawa międzynarodowego wobec pokolenia Z. Jubileusz umożliwił większą integrację osób zajmujących się prawem międzynarodowym zarówno w czasie spotkań naukowych, jak i  towarzyszących im imprez towarzyszących. Życzymy Grupie Polskiej ILA kolejnych 100 lat!