Technikum Leśne w Białowieży
Technikum Leśne w Białowieży

Z kolei prof. Maciej Perkowski, kierownik ED Podlaskie, uczestniczył w spotkaniu informacyjnym online dot. projektu pn. „Wykonanie planu zarządzania dla Obiektu Światowego Dziedzictwa Puszcza Białowieska (część polska) – Etap II” zorganizowanym przez Instytut Ochrony Środowiska – PIB, w ramach którego opracowywany jest „Plan zarządzania Obiektem Światowego Dziedzictwa Białowieża Forest (część polska)”.

Zapis ze spotkania publikujemy poniżej.

Spotkanie informacyjne nt. rozpoczęcia prac „Białowieża Forest – Etap II”, źródło: https://www.youtube.com/c/IO%C5%9APIB

Podczas spotkania zostały podsumowane wyniki I etapu projektu, a także przedstawione informacje o bieżącym etapie opracowywania Planu zarządzani oraz dalszych planach dotyczących prac projektowych. Prof. Perkowski zadał pytanie – jak Ministerstwo powiązało prace legislacyjne z projektem kształtowania planu zarządzania? Pytanie wynika bowiem z obawy przed ewentualnymi rozbieżnościami. Prof. Perkowski sugerował, że – byłoby dobrze ujednolicić konsultacje i procesy informowania w obszarze legislacji oraz planu (wiążąc je wzajemnie). Wówczas w unikaniu rozbieżności pomoże też czynnik zewnętrzny.

Obie inicjatywy, zarówno ta dla młodzieży jak i Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego są bardzo mocno osadzone w odniesieniu do województwa podlaskiego i wyjątkowego obiektu, jakim jest Puszcza Białowieska, która zwracała niejednokrotnie uwagę unijnych instytucji i społeczności międzynarodowej.