EUROPE Direct Podlaskie, Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Koło Naukowe „Innowacja” mają zaszczyt zaprosić na ogólnopolską Studencko-Doktorancką Konferencję Naukową pt.

„Aktualne problemy i wyzwania prawa Unii Europejskiej”

Konferencja odbędzie się 30 lipca 2022 roku za pomocą platformy Microsoft Teams. Zaczynamy o godzinie 10:00. Link do spotkania: https://edpodlaskie.eu/aktualne-problemy-i-wyzwania-prawa-ue/

Celem konferencji jest dyskusja nad aktualnymi wyzwaniami, jakie stoją obecnie przed prawem Unii Europejskiej, również w obliczu postępującej cyfryzacji. Sytuacja polityczna i prawna w Unii Europejskiej jest dynamiczna wobec licznych kryzysów wewnętrznych i zewnętrznych. Ważne jest zidentyfikowanie bieżących problemów prawnych i szans na poprawę bieżącej legislacji. W zakres tematyczny konferencji wchodzą:

⯃ Jednolity rynek,
⯃ Zatrudnienie i sprawy społeczne,
⯃ Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna,
⯃ Rolnictwo,
⯃ Rybołówstwo,
⯃ Środowisko,
⯃ Ochrona konsumentów,
⯃ Transport,
⯃ Sieci transeuropejskie,
⯃ Energia,
⯃ Sprawiedliwość i prawa podstawowe,
⯃ Migracja i sprawy wewnętrzne,
⯃ Zdrowie publiczne,
⯃ Badania naukowe i przestrzeń kosmiczna,
⯃ Współpraca na rzecz rozwoju i pomoc humanitarna.

Konferencja jest adresowana do studentów oraz doktorantów pochodzących z ośrodków akademickich z całej Polski. Udział w konferencji jest bezpłatny. Certyfikat udziału w konferencji zostanie przesłany do uczestników drogą elektroniczną pod warunkiem wygłoszenia referatu przez daną osobę (również w przypadku wystąpień współautorskich).


Program Konferencji:


Wydarzenie jest organizowane w ramach Europejskiego Roku Młodzieży.
Więcej na stronie: https://europa.eu/youth/year-of-youth_pl