partnerzy wydarzenia

Celem konferencji jest szeroka dyskusja na temat bilansu przynależności Polski i państw bałtyckich (Litwy, Łotwy i Estonii) do Unii Europejskiej z okazji 20-lecia członkostwa w tej organizacji. Będzie to okazja do wieloaspektowej dyskusji nad historią, stanem obecnym i prognozami na przyszłość UE w przeddzień wyborów do Parlamentu Europejskiego i zbliżającej się polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Data konferencji nawiązuje do Dnia Samorządu Terytorialnego ze względu na rolę, jaką od lat ogrywają regiony w procesie integracji europejskiej.

Adresatami konferencji są przede wszystkim studenci i doktoranci reprezentujący ośrodki akademickie z całej Polski. Wydarzenie ma charakter interdyscyplinarny – mile widziane będą wystąpienia dotyczące zarówno prawa, jak też stosunków międzynarodowych, politologii, administracji, ekonomii i innych zagadnień.

– historia integracji europejskiej,
– rozwój ekonomiczny, społeczny i terytorialny,
– jednolity rynek,
– wspólna waluta,
– wybory do Parlamentu Europejskiego,
– działalność organów Unii Europejskiej,
– orzecznictwo TSUE i relacje z sądami krajowymi,
– Unia Europejska, a państwa trzecie,
– ochrona środowiska i zrównoważony rozwój,
– projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej,
– rola regionów w procesie integracji europejskiej,
– inne zagadnienia zgodne z tematem konferencji.

Certyfikat udziału w konferencji zostanie wysłany uczestnikom drogą elektroniczną pod warunkiem wygłoszenia referatu przez daną osobę (również w przypadku wystąpień współautorskich). Istnieje możliwość zgłoszenia udziału biernego. Zgłoszenia należy przesłać za pomocą poniższego formularza zgłoszeniowego do 19 maja 2024 r. O zakwalifikowaniu się na konferencję uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani drogą mailową. Liczba miejsc czynnych jest ograniczona.