Przyszłość Europy w rękach jej mieszkańców. Zalecenia paneli obywatelskich trafiły pod obrady zgromadzenia plenarnego

 

Na panelach poświęconym „demokracji europejskiej / wartościom i prawom, praworządności, bezpieczeństwu” oraz „zmianie klimatu, środowisku / zdrowiu” spotkało się po 200 Europejczyków ze wszystkich państw członkowskich UE. Omawiali i opracowywali zalecenia związane z aktualnymi i przyszłymi wyzwaniami dla Europy. Ich postulaty trafiły pod obrady zgromadzenia narodowego.

 

Panel dotyczący „demokracji europejskiej / wartościom i prawom, praworządności, bezpieczeństwu” przyjął w grudniu 39 zaleceń podczas końcowej sesji w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji (Włochy). Panel zajmujący się „zmianą klimatu, środowiskiem / zdrowiem” spotkał się w styczniu w Kolegium Europejskim w warszawskim Natolinie, gdzie przyjął 51 zaleceń. Zestaw 90 zaleceń, wraz z powiązanymi zaleceniami krajowych paneli obywatelskich, został  w dniach 21–22 stycznia 2022 r. przedstawiony i omówiony podczas sesji plenarnej w Parlamencie Europejskim w Strasburgu (Francja).

 

Warto pamiętać, że zgromadzenie plenarne omawia pogrupowane według tematów zalecenia krajowych i europejskich paneli obywatelskich oraz informacje zgromadzone za pośrednictwem wielojęzycznej platformy cyfrowej, bez określonych z góry wyników. W zależności od decyzji, sesja przekaże swoje wnioski zarządowi konferencji, który z kolei we współpracy ze zgromadzeniem plenarnym i z zachowaniem pełnej przejrzystości opracuje sprawozdanie. Panele wybrały 80 obywateli (po 20 z każdego panelu) na swoich reprezentantów w zgromadzeniu plenarnym. Reprezentanci ci objęli swoje funkcje 23 października w Strasburgu podczas drugiego posiedzenia plenarnego. Na stronie internetowej sesji plenarnej można znaleźć więcej informacji na temat jej uczestników, celu i przebiegu prac. Można stamtąd również pobrać dokumenty dotyczące sesji, która ma się odbyć w najbliższy weekend.

 

Cztery europejskie panele obywatelskie są inicjatywą prowadzoną przez obywateli i stanowią filar Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Ich rozważania są oparte na informacjach zebranych z całej Europy za pośrednictwem wielojęzycznej platformy cyfrowej oraz podczas wydarzeń organizowanych w państwach członkowskich i są wspierane prezentacjami wybitnych pracowników naukowych i innych ekspertów.

 

Wszyscy Europejczycy mogą nadal udzielać się w debacie za pośrednictwem wielojęzycznej platformy cyfrowej. Jak zwracają uwagę eksperci, społeczeństwo obywatelskie jest jedną ze zdobyczy procesu integracji europejskiej i pozytywnie wyróżnia kraje UE w skali świata. Partycypacja społeczna jest istotna w promowaniu choćby takich tematów jak ekologia i działania pro-środowiskowe, które z natury rzeczy kolidują z ekspansją przemysłu, rolnictwa i procesami urbanizacyjnymi. 

 

W naszym regionie, gdzie jest bardzo wiele obszarów chronionych – budowanie postaw ekologicznych jest ważnym wyzwaniem społeczeństwa europejskiego. Temu m.in. służy projekt Liderzy Eko-Zmian, który koordynuję (zapraszam do zapoznania się z jego założeniami i działaniami na www: https://wsfiz.edu.pl/liderzy-eko-zmian/ oraz Projekt Liderzy Eko-Zmian | Facebook „ – mówi  dr Eliza Szadkowska, prezes zarządu Fundacji Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa.


Więcej: https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/?locale=pl