1. Podsumowanie sukcesów – Dowiedz się, jak polskie przedsiębiorstwa adaptowały się do europejskich standardów, jakie osiągnęły sukcesy i jakie korzyści przyniosła im obecność w UE.

2. Wymiana doświadczeń – Spotkaj się z liderami branży, ekspertami oraz przedstawicielami sektora publicznego i prywatnego, aby wspólnie omówić wyzwania i przyszłe perspektywy.

3. Networking – Skorzystaj z okazji do nawiązania wartościowych kontaktów biznesowych i współpracy z partnerami z różnych sektorów. Do udziału w Seminarium zaprosiliśmy przedstawicieli instytucji, które wspierają przedsiębiorców w pozyskiwaniu i dystrybucji środków unijnych, przedstawicieli świata nauki oraz przedstawicieli przedsiębiorców.