Wydarzenie „Unia Europejska i trudne wyzwania z perspektywy Polski” zorganizowane przez Europe Direct Podlaskie odbyło się 8 czerwca 2022 r. w Białowieży. Jest to obecnie strefa objęta stanem wyjątkowym w związku z trudną sytuacją migracyjną na pograniczu polsko-białoruskim. Zostało przygotowane we współpracy z Technikum Leśnym w Białowieży.

W wydarzeniu wzięli udział uczniowie i nauczyciele Technikum Leśnego. Prof. dr hab. Maciej Perkowski, Kierownik Europe Direct Podlaskie i jednocześnie pracownik Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, rozpoczął je wystąpieniem na temat roli Polski we współczesnych stosunkach międzynarodowych. W ramach wystąpienia przybliżył uczestnikom problematykę udziału Polski w stosunkach międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem członkostwa w Unii Europejskiej. W tym kontekście wskazał na genezę powstania i rozwoju Unii Europejskiej, a następnie przeszedł do aktualnych wyzwań i problemów (w tym Europejskiego Zielonego Ład i Krajowego Planu Odbudowy). W wydarzeniu aktywny udział miała też młodzież. Reprezentanci uczniów w drodze panelu dyskusyjnego moderowanego przez prof. Perkowskiego wypowiedzieli się na temat mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń związanych z korzyściami członkostwa Polski w UE. Prof. Perkowski na bieżąco rozwiewał wątpliwości i mity narosłe wokół członkostwa w Unii Europejskiej, obecne w dyskursie w publicznym.

W dalszej części wydarzenia część uczniów wzięła udział w warsztatach na temat dezinformacji, które poprowadził Wojciech Zoń, Dyrektor ds. Organizacji ED Podlaskie. W ramach warsztatów omówił problematykę tzw. fake newsów, wskazał przykłady dezinformacji, w tym w odniesieniu do Brexitu, COVID-19, wojny w Ukrainie, a także te dotyczące działalności Lasów Państwowych. Omówił też sposoby weryfikowania rzetelności informacji.