26 kwietnia 2022 roku Prezydent Ukrainy Wołodymyr Żeleński wezwał społeczność międzynarodową do połączenia sił i udzielenia pomocy Ukrainie. Rząd Kanady i Unia Europejska poprzez działalność Komisji Europejskiej odpowiedziały na to działanie, rozpoczynając globalną kampanię w celu zebrania funduszy dla mieszkańców Ukrainy, którzy musieli uciekać przed wojną. W szczególności wymienia się tu osoby, które z uwagi na działania agresora musiały dokonać wewnętrznej migracji na zachodnie terytoria Ukrainy, lecz przede wszystkim te, które wyemigrowały za granicę.

W efekcie wezwania Wołodymira Żeleńskiego powstała inicjatywa Stand Up for Ukraine – Razem dla Ukrainy. Jej punktem kulminacyjnym była zwołana 9 kwietnia 2022 roku konferencja darczyńców, w której oprócz przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen i Premiera Kanady Justina Trudeau został zaproszony Prezydent RP Andrzej Duda. Konferencja darczyńców zebrała łącznie ponad 9.1 miliarda euro dla osób uciekających przed inwazją, w tym miliard euro zadeklarowany przez Komisję Europejską. Ponadto następny miliard euro zagwarantował Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

Zebrana kwota ma zostać przeznaczona przede wszystkim na wsparcie obywatelu Ukrainy, które znalazły schronienie na terytorium Unii Europejskiej w liczbie obecnie 4 milionów osób, a liczba ta ma jeszcze rosnąć. Ponadto te fundusze będą przeznaczone na wsparcie 6,5 miliona osób, w tym 2,5 miliona dzieci, które pomimo tego, że pozostały w Ukrainie, to musiały opuścić swoje domy i zostały wewnętrznie przesiedlone z terenów walk.

W następstwie kampanii Stand Up for Ukraine – Razem dla Ukrainy Komisja Europejska w dniu 19 maja podjęła decyzję o udostępnieniu kwoty 248 milionów euro pięciu państwom członkowskim, które najbardziej ucierpiały na początku wojny i przyjęły dużą liczbę uchodźców, aby wesprzeć ich systemy przyjmowania i zarządzania granicami.

            Kwota ta będzie rozdysponowana pomiędzy Polskę, Rumunię, Słowację, Węgry i Czechy. Komisja Europejska ma w planach udostępnienie następnych 152 milionów euro po odpowiednich uzgodnieniach

Po więcej informacji zobacz: Solidarność z Ukrainą: wsparcie dla Polski, Rumunii, Węgier, Słowacji i Czech (europa.eu) oraz Pytania i odpowiedzi – Stand Up for Ukraine – Razem dla Ukrainy (europa.eu)