Podlaski Sejmik Osób z Niepełnosprawnościami, Miasto Białystok, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Europe Direct Podlaskie zapraszają na konferencję online:

Białostockie Forum Dostępności „Włączamy dostępność – dostępność łączy”.


Na konferencji wystąpią przedstawiciele i przedstawicielki różnych podmiotów – uczelni, samorządów i organizacji pozarządowych. Prelegenci i prelegentki podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz podpowiedzą, jak myśleć o włączanie dostępności w działania organizacji, urzędów i firm. Celem konferencji jest wymiana doświadczeń w zakresie wdrażania dostępności w różnych sferach ich działalności. Podczas konferencji zostanie przedstawiony standard dostępności wydarzeń w Mieście Białystok, który powstał w ramach projektu „Włączamy dostępność” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wydarzenie odbędzie się w dniu 10.12.2021 r., od 10:00 do 14:00.


Formularz zgłoszeniowy on-line: https://docs.google.com/forms


Link do wydarzenia na platformie Zoom:
https://zoom.us/j/99023667140

Pobierz program Konferencji w PDF