Ważne wsparcie dla 124 naukowców z Ukrainy, którzy uciekli przed wojną

Komisja Europejska oficjalnie ogłosiła wyniki inicjatywy MSCA4Ukraine, która wspiera wysiedlonych naukowców z Ukrainy. Już wiadomo, że 13 doktorantów i 111 naukowców ze stopniem doktora będzie mogło kontynuować swoją pracę w państwach członkowskich UE oraz państwach stowarzyszonych z programem „Horyzont Europa”.

– Pomagamy uchodźcom z Ukrainy na wiele sposobów. Jednym z nich jest udzielanie wsparcia naukowcom uciekającym przed inwazją Rosji. Inicjatywa ta umożliwia im kontynuowanie działalności badawczej za granicą. Chcemy, aby mimo tych trudnych czasów nadal osiągano postępy w nauce i innowacji – mówi Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca wykonawcza do spraw Europy na miarę ery cyfrowej.

Wybrani naukowcy zostaną przyjęci przez instytucje akademickie i pozaakademickie w 21 państwach, przy czym większość tych instytucji znajduje się w Niemczech, Republice Czeskiej i we Francji. Naukowcy będą pracować nad nowoczesnymi projektami obejmującymi wszystkie dyscypliny naukowe. Większość wybranych wniosków dotyczy nauk biologicznych (25,8 proc.), nauk społecznych i humanistycznych (21,8 proc.) oraz chemicznych (17,7 proc.). Długość przyznanych stypendiów wynosi od ośmiu miesięcy do dwóch lat, a większość wnioskodawców otrzymało stypendia dwuletnie.

Naukowcom oferowane będą również możliwości rozwoju kariery oraz szkolenia skupiające się na rozwijaniu umiejętności związanych konkretnie z badaniami naukowymi oraz najważniejszych umiejętności i kompetencji przekrojowych. Podobnie jak w przypadku głównych działań „Maria Skłodowska-Curie”, program, na który przeznaczono ogólny budżet 25 mln euro, będzie zapewniał dodatki rodzinne w celu pomocy wybranym naukowcom mającym obowiązki rodzinne oraz dodatki z tytułu specjalnych potrzeb w celu wsparcia naukowców z niepełnosprawnościami oraz ułatwienia im udziału w programie.

– Inicjatywa MSCA4Ukraine jest kolejnym dowodem naszej solidarności z narodem ukraińskim. Jesteśmy dumni z tego, że 124 naukowców będzie mogło kontynuować swoją pracę naukową, jak również będzie miało dostęp do szkoleń oraz możliwości rozwoju umiejętności i kariery. Mamy nadzieję, że będą oni mogli przyczynić się do odbudowy swojej ojczyzny po zakończeniu wojny – dodaje Marija Gabriel, komisarz do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży

Szczegółowe zestawienie, obejmujące m.in. zakres projektów, instytucje przyjmujące oraz zaangażowane państwa, jest dostępne https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/news/126-researchers-from-ukraine-will-be-funded-under-msca4ukraine-scheme.

Kiedy pozwolą na to okoliczności, naukowcy otrzymają wsparcie na ponowne osiedlenie się w Ukrainie, pozwalające im również na to, by odbudować i chronić potencjał badawczy i innowacyjny ich kraju. Dostępne wsparcie pozwoli im utrzymywać powiązania z ich instytucją przyjmującą, realizować staże naukowe oraz rozwijać nowe projekty, gdy będzie to już możliwe.

Kontekst

W kontekście działań „Maria Skłodowska-Curie” Komisja Europejska uruchomiła specjalne działanie mające na celu wsparcie wysiedlonych naukowców z Ukrainy. Stypendia w ramach MSCA4Ukraine są otwarte dla wszystkich dziedzin badań naukowych i innowacji.

Uruchomiony we wrześniu 2022 r. program MSCA4Ukraine jest częścią odpowiedzi UE na rosyjską inwazję na Ukrainę oraz na konieczność podjęcia działań, by wesprzeć naukowców z Ukrainy i umożliwić im kontynuowanie pracy w UE, przyczyniając się do ochrony ukraińskiego systemu badań naukowych i innowacji oraz wolności badań naukowych w ogóle. Program jest wdrażany przez doświadczone konsorcjum wspierające naukowców znajdujących się w trudnej sytuacji, składające się z Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów, sieci Scholars at Risk Europe przy Uniwersytecie Maynooth (Irlandia) oraz Fundacji Alexandra von Humboldta (Niemcy).

Na początku tego miesiąca Komisja zapowiedziała również, że w 2023 r. w Kijowie otwarte zostanie biuro programu „Horyzont Europa”. Biuro zapewni wsparcie krajowym punktom kontaktowym, naukowcom i innowatorom z całej Ukrainy oraz wzmacniać będzie sieć badań naukowych i innowacji, jaka funkcjonuje między ukraińskimi i europejskimi instytucjami.

W marcu 2022 r. Komisja uruchomiła portal „Europejska Przestrzeń Badawcza dla Ukrainy” (ERA4Ukraine), będący punktem kompleksowej obsługi w zakresie informacji i wsparcia dla naukowców i innowatorów z Ukrainy, którzy musieli opuścić kraj.

Więcej informacji

Więcej informacji na temat wyników zaproszenia do składania wniosków w ramach MSCA4Ukraine

Więcej informacji i szczegóły zaproszenia do składania wniosków na stronie internetowej MSCA4Ukraine

Więcej informacji na temat pomocy UE dla naukowców z Ukrainy

Więcej informacji na temat projektu InspirEurope+