Europe Direct Podlaskie i Prezydent Miasta Suwałk 

zapraszają na Seminarium on-line „Unia Europejska dla przedsiębiorców”Europe Direct Podlaskie i Prezydent Miasta Suwałk zapraszają na seminarium „Unia Europejska dla przedsiębiorców”, które odbędzie się w formule on-line za pośrednictwem platformy MS Teams 14 grudnia 2021 r. w godz. 10:00-12:30. Podczas seminarium przedstawiciele różnych instytucji zaprezentują ofertę wsparcia, na którą mogą liczyć podlascy przedsiębiorcy. Zostanie przedstawiona oferta usług eksperckich, wsparcia ze środków krajowych i unijnych – aktualnych i w nowej perspektywie finansowej. 


Głos zabiorą przedstawiciele takich instytucji, jak Ministerstwo Funduszy i Rozwoju Regionalnego, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Krajowy Punkt Kontaktowy, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Politechnika Białostocka i Uniwersytet w Białymstoku. Organizatorzy umożliwiają także wzięcie udziału w dyskusji i zadawaniu pytań do ekspertów. Seminarium ma charakter otwarty. 


Platforma Microsoft Teams

Link do wydarzenia: http://bityl.pl/vwOTc

Link do instrukcji korzystania z platformy: support.microsoft.com/teamsPROGRAM w PDF