Pierwszy panel dyskusyjny moderowany przez prof. dr. hab. Macieja Perkowskiego (UwB / EUROPE DIRECT Podlaskie) był okazją do poruszenia takich zagadnień, jak unijny AI Act, wyzwań stojących przed wymiarem sprawiedliwości w erze cyfrowej, wykorzystania nowoczesnych technologii w postępowaniu przygotowawczym i sądowym czy doświadczeń sędziów litewskich w zakresie cyfryzacji sądownictwa.

W kolejnym panelu moderowanym przez prof. UwB dr hab. Iwonę Wrońską dyskutowano o osiągnięciu kamieni milowych jako warunku wstępnego do naprawy wymiaru sprawiedliwości oraz zarządzaniu wymiarem sprawiedliwości. W kolejnym dniu konferencji zorganizowano warsztaty z zakresu nowoczesnych technologii/AI w pracy prawników. To był ostatni akcent tegorocznej konferencji. Uczestnicy wyrazili chęć dyskusji na temat nowoczesnych technologii w wymiarze sprawiedliwości w przyszłości.

TVP3 Białystok opisało wydarzenie w materiale:

Natomiast suwalskie Radio 5 przygotowało materiał:

Galeria zdjęć z wydarzenia: