Relacja z konferencji pt. „Aktualne problemy i wyzwania prawa Unii Europejskiej”

30 lipca 2022 r. miała miejsce Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa pt. „Aktualne problemy i wyzwania prawa Unii Europejskiej”. Zorganizowali ją Koło Naukowe Innowacja wraz z Katedrą Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz punkt informacji europejskiej Europe Direct Podlaskie.

Wydarzenie odbywało się w ramach Europejskiego Roku Młodzieży. Celem konferencji była dyskusja nad aktualnymi wyzwaniami, jakie stoją obecnie przed prawem Unii Europejskiej, również w obliczu postępującej cyfryzacji. Sytuacja polityczna i prawna w Unii Europejskiej jest dynamiczna wobec licznych kryzysów wewnętrznych i zewnętrznych, zatem ważne jest zidentyfikowanie bieżących problemów prawnych i szans na poprawę bieżącej legislacji.

W konferencji wzięło udział około 50 uczestników z całej Polski. Wystąpienia zostały podzielone na cztery panele: Zagadnienia systemowe, Prawa człowieka i obywatela, Gospodarka i cyfryzacja oraz Środowisko. Prelegenci przedstawiali referaty dotyczące m.in. relacji między prawem krajowym i unijnym, również z perspektywy Polski, zagadnienia dotyczące procesu karnego, praw obywateli i osób w szczególnej sytuacji (migrantów, niepełnosprawnych), praw konsumenta, problemów odpowiedzialności korporacji międzynarodowych, rynku energii i szeroko pojętej ochronie środowiska w Unii Europejskiego.

Tematy te stanowią wyraz z jednej strony pracy naukowej młodych badaczy, a z drugiej – troski o funkcjonowanie Unii Europejskiej w relacjach z państwami członkowskimi. Liczymy na to, że będziemy mieli jeszcze okazję do kolejnych spotkań, by dyskutować o przyszłości Polski i Europy.


Szczegółowy Program Wystąpień: