Z Białegostoku do Walencji, z Lizbony do Białegostoku, czyli podróże z Erasmusem.

Unijny program z plusem ma już 35 lat!

Poszerza horyzonty, inspiruje, łączy ponad granicami. Do tej pory skorzystało z niego prawie 13 mln Europejczyków, w tym mieszkańcy województwa podlaskiego. Dzięki Erasmus + mogli uczyć się, pracować lub szkolić za granicą. Ten wyjątkowy program Unii Europejskiej ma już 35 lat. Nadal wspiera kształcenie, młodzież i sport.

Karolina Lasota jest studentką prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Rozpoczęty właśnie semestr zimowy spędza na Uniwersytecie Arystotelesa (AUTH) w Salonikach. Do tego greckiego miasta wyjechała w ramach programu Erasmus +. I to nie jest jej pierwszy taki wyjazd. 

Dzięki Erasmusowi byłam już w Lizbonie i w Walencji. Za każdym razem wyjeżdżałam na jeden semestr. Te wyjazdy pomogły mi nabrać pewności siebie. Nie obawiam się już rozmów w obcym języku, poprawił się stopień mojej znajomości języka angielskiego. Ponadto, na pewno zwiększyła się moja odwaga. Zanim zaczęłam wyjeżdżać, to przerażało mnie właściwie wszystko: od formalności po podróż i samodzielne życie w obcym państwie. Chyba nic tak nie uczy samodzielności jak samotny wyjazd – podkreśla z uśmiechem Karolina Lasota. – Erasmus + to także nowe znajomości i wiedza. Każdy uniwersytet, ma inny sposób „nauczania”, co jest dla mnie ciekawym doświadczeniem w kontekście tego, że w przyszłości sama chciałabym być wykładowcą. Również prawo jest inne w każdym państwie, a to daje mi to dużo materiału i inspiracji do pisania np. publikacji na temat prawa porównawczego różnych państw – dodaje Karolina. 

Karolina Lasota, zdjęcie: Uniwersytet w Białymstoku

35 lat wymiany edukacyjnej

Białostocka studentka znalazła się w gronie prawie 13 milionów Europejczyków, którzy mogli się uczyć, szkolić albo pracować za granicą dzięki Erasmus +. Ten unijny program, który wspiera kształcenie, szkolenie, młodzież i sport w Europie, ma już 35 lat!

By uhonorować ten niezwykły jubileusz, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Margaritis Schinas oraz komisarz Marija Gabriel spotkali się we z 35 obecnymi i byłymi uczestnikami programu Erasmus+, a także z przedstawicielami zespołu założycielskiego programu.

– Erasmus+ od 35 lat oferuje milionom ludzi przełomowe możliwości. Nie przychodzi mi do głowy lepszy i bardziej przekonujący przykład tego, co konkretnie oznacza „europejski styl życia”. Z niecierpliwością oczekuję wymiany doświadczeń z uczestnikami oraz z założycielami Erasmus+, którzy ponad trzy dekady temu położyli podwaliny pod ten wspaniały program – podkreślał tuż przed spotkaniem  wiceprzewodniczący do spraw promowania europejskiego stylu życia Margaritis Schinas.

– Erasmus + jest prawdziwym osiągnięciem Europy. Liczby mówią same za siebie: do tej pory prawie 13 mln uczestników mogło uczyć się, pracować lub szkolić się za granicą. Każdego roku ponad 600 tys. Europejczyków korzysta z możliwości oferowanych przez ten program. Wszyscy mówią to samo: że program odmienił ich życie. Od czasu jego utworzenia w 1987 r. Erasmus+ wychowuje nowe pokolenia wykształconych, wyszkolonych i zaangażowanych Europejczyków, połączonych ponad granicami. Jest to prawdziwy powód do świętowania – uważa komisarz do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży Marija Gabriel.

Białystok otwarty na świat

Z programu Erasmus + z powodzeniem korzystają także uczniowie, studenci oraz pracownicy szkół i uczelni w województwie podlaskim. Jest wśród nich największa uczelnia w północno-wschodniej Polsce – Uniwersytet w Białymstoku. Uczestniczy w programie Erasmus od 1999 roku.

– Z powodzeniem realizujemy program w zakresie współpracy z krajami Unii Europejskiej i stowarzyszonymi, a od 2016 r. w ramach współpracy z krajami partnerskimi (kraje spoza UE). Erasmus + cieszy się nieustannym zainteresowaniem zarówno studentów jak i pracowników uczelni – mówi Anna Maj, kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej na Uniwersytecie w Białymstoku.

Potwierdzają to liczby. Od początku uczestnictwa UwB w programie Erasmus+ na studia lub staże za granicą wyjechało nieco ponad dwa tysiące studentów największej podlaskiej uczelni. Chętnych nie brakowało też w roku akademickim 2022/2023. Na spędzenie semestru lub roku na zagranicznej uczelni zdecydowało się ok. 60 studentów. Najchętniej wybierane kierunki to Hiszpania, Portugalia i Włochy.

Z programu Erasmus + korzystają też pracownicy Uniwersytetu w Białymstoku. Do tej pory ponad 640 nauczycieli akademickich wyjechało za granicę w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych. Z kolei 460 pracowników wyjechało w celach szkoleniowych.

Dzięki programowi największa podlaska uczelnia może też gościć u siebie zagranicznych studentów. UwB jest chętnie wybierany przez Erasmusów z Hiszpanii, Włoch i Turcji.

– Uniwersytet w Białymstoku stale rozszerza współpracę z uczelniami zagranicznymi. W 1999 r. startowaliśmy z 9 umowami z uniwersytetami z krajów UE. Na chwilę obecną mamy podpisane 324 umowy z uczelniami z krajów UE i 28 – z uczelniami z krajów spoza UE – dodaje Anna Maj.

26 mld euro dla Erasmusów

Program Erasmus powstał w 1987 r. Na początku zapewniał możliwość mobilności edukacyjnej jedynie 3 tys. studentów. Od tego czasu w programie wzięło udział około 13 mln osób.

Na przestrzeni lat w programie zaszły bowiem istotne zmiany, jest on stale unowocześniany, rozszerzany. Oferuje możliwości współpracy i mobilności w zakresie edukacji szkolnej uczniom i nauczycielom kształcenia i szkolenia zawodowego, studentom szkolnictwa wyższego i uczestnikom kształcenia dorosłych. Erasmus + to także projekty dla uczniów zawodu, młodzieży, osób pracujących z młodzieżą, a nawet (od 2023 r.) trenerów sportowych.

W 2014 r. nazwa programu uległa zmianie na „Erasmus+”, by zaznaczyć rozszerzenie programu na wszystkie dziedziny edukacji oraz na młodzież i sport. Erasmus+ oferuje wszystkim grupom wiekowym możliwość odkrywania innych krajów, dzięki szerokiemu wyborowi organizacji uczestniczących.

Rozszerzenie to pod względem geograficznym i sektorowym doprowadziło w 2021 r., pomimo niekorzystnej sytuacji sanitarnej, do realizacji ponad 615 tys. działań w zakresie mobilności.

Na okres 2021–2027 program Erasmus+ dysponuje szacunkowym budżetem w wysokości 26,2 mld euro, co stanowi niemal dwukrotność w porównaniu z poprzednim programem (2014–2020); budżet programu został ponadto uzupełniony o około 2,2 mld euro z unijnego instrumentu współpracy zewnętrznej.

Projekty Erasmus+ w zakresie mobilności i współpracy wspierają transformację ekologiczną i cyfrową, jednocześnie promując aktywną postawę obywatelską i większy udział w życiu demokratycznym. Sprzyjanie włączeniu w dalszym ciągu pozostaje głównym priorytetem programu, by umożliwić większej liczbie osób uczenie się i udział w transnarodowych projektach, a także by dotrzeć do większej liczby osób o mniejszych szansach.

– Każdego zachęcałam do korzystania z programu Erasmus, bo każdy tego typu wyjazd poszerza horyzonty i buduje nasz charakter – dodaje Karolina Lasota.

Więcej informacji:

Program Erasmus+

35-lecie programu

Inicjatywa DiscoverEU | Europejski Portal Młodzieżowy (europa.eu)

Europejski Rok Młodzieży 2022