Porozmawiajmy o edukacji. To od niej zależy rozwój naszego społeczeństwa!

 

 

Transformacja cyfrowa, uczestnictwo w życiu demokratycznym, włączanie i różnorodność oraz środowisko i walka ze zmianami klimatycznymi. Takie są priorytety IV Kongresu Edukacji, na który zaprasza Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności w Polsce. Spotkanie odbędzie się 30 września w formule online, początek godz. 12.

 

Hasło tegorocznego Kongresu brzmi: Nowe perspektywy. Szersze horyzonty. Erasmus+ | EKS 2021-2027.

 

Sesje tematyczne i dyskusje eksperckie Kongresu będą prezentować możliwości, jakie pojawiły się w programach zarządzanych przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027. Możliwości te są powiązane z czterema przekrojowymi priorytetami: transformacją cyfrową, uczestnictwem w życiu demokratycznym, włączaniem i różnorodnością oraz środowiskiem i walką ze zmianami klimatycznymi.

 

Podczas Kongresu świętowany będzie również jubileusz 20-lecia konkursu European Language Label. W ramach Europejskiego Dnia Języków pojawią się sesje tematyczne poświęcone nauce języków obcych. Wręczone zostaną także nasze najważniejsze nagrody edukacyjne przyznane w konkursie EDUinspiracje oraz w konkursach Komisji Europejskiej: Europejska nagroda za innowacyjność w nauczaniu i  European Language Label.

 

Dlatego warto już teraz śledzić stronę: https://kongres.frse.org.pl/

 

Edukacja to jeden z priorytetów Unii Europejskiej. Warto pamiętać, że podczas światowego szczytu poświęconego edukacji, który odbył się w Londynie, UE i jej państwa członkowskie, jako Drużyna Europy, zobowiązały się do przeznaczenia 1,7 mld euro na Globalne Partnerstwo na rzecz Edukacji (GPE). Ma to pomóc w przekształceniu systemów edukacji dla ponad miliarda dziewcząt i chłopców w nawet 90 krajach i terytoriach.

 

UE reprezentowały na szczycie przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz komisarz ds. partnerstw międzynarodowych Jutta Urpilainen. W swoich wystąpieniach podkreślały wpływ kryzysu związanego z COVID-19 na edukację dzieci na całym świecie oraz gotowość UE i jej państw członkowskich do działania.

 

– Edukacja jest najbardziej podstawowym rodzajem infrastruktury rozwoju społecznego. Czytanie, pisanie, matematyka, logika, umiejętności cyfrowe, rozumienie życia. Bez względu na to, na jakim kontynencie mieszkasz. Edukacja powinna być prawdziwie powszechnym prawem. Dlatego też Unia Europejska inwestuje w międzynarodową współpracę na rzecz edukacji więcej niż reszta świata łącznie i intensyfikuje swoje wysiłki w obecnej nadzwyczajnej sytuacji – mówiła Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

 

– Zobowiązaliśmy się nie dopuścić do tego, by Covid-19 zniweczył dziesiątki lat postępów w poprawianiu dostępu do edukacji, i wprowadzamy te słowa w czyn. Drużyna Europy dysponuje kwotą 1,7 mld euro i jest dumna z tego, że jest wiodącym darczyńcą w ramach Globalnego Partnerstwa na rzecz Edukacji, wspierającym powszechną bezpłatną, inkluzywną i równą edukację wysokiej jakości. Edukacja jest motorem postępów w realizacji wszystkich celów zrównoważonego rozwoju i będzie odgrywać kluczową rolę w odbudowie. Wraz ze wszystkimi naszymi partnerami możemy zadbać o to, by każde dziecko miało możliwość uczenia się i odniesienia sukcesu – podkreślała Komisarz do spraw partnerstw międzynarodowych Jutta Urpilainen.

 

  • Wsparcie UE w dziedzinie edukacji koncentruje się na zapewnieniu jakości, równości i sprawiedliwości oraz na dopasowywaniu umiejętności do potrzeb rynku pracy. Oznacza to w szczególności:
  • – inwestowanie w dobrze wyszkolonych i zmotywowanych nauczycieli, którzy mogą wyposażyć dzieci w odpowiedni zestaw umiejętności potrzebnych w XXI wieku. Do 2030 r. trzeba będzie zatrudnić co najmniej 69 mln nowych nauczycieli szkół podstawowych i średnich, w tym ponad 17 mln w Afryce;
  •    – inwestowanie w równość, a w szczególności promowanie edukacji dziewcząt i wykorzystywanie potencjału innowacji cyfrowych. Kształcenie dziewcząt i wzmacnianie ich pozycji jest kluczowym aspektem trzeciego unijnego planu działania w sprawie równości płci, którego celem jest ograniczenie wzrostu nierówności w kontekście pandemii oraz przyspieszenie postępów w zakresie równości płci i wzmocnienia pozycji kobiet;
  •    – inwestowanie w umiejętności na przyszłość, przygotowanie przyszłych specjalistów, liderów biznesu i decydentów do transformacji ekologicznej i cyfrowej.

 

Blisko edukacji i to na najwyższym poziomie jest także EUROPE DIRECT Podlaskie. Ośrodek prowadzi bowiem Fundacja Prawo i Partnerstwo, związana z Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. W murach Wydziału mieści się siedziba Punktu…