Podsumowanie Konferencji „Cyfryzacja w Polsce i Państwach Bałtyckich”

16 grudnia 2022 miała miejsce konferencja „Cyfryzacja w Polsce i Państwach Bałtyckich”. Organizatorami konferencji byli: Europe Direct Podlaskie, Koło Naukowe „Innowacja” Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego Wydziału Prawa UwB, Centrum Badań Państw Bałtyckich, Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej, Mediów i Internetu. Konferencja miała charakter zdalny i trwała prawie 9 godzin.

Otworzył ją prezes Koła Naukowego „Innowacja” – Daniel Matwiejczuk, który przywitał wszystkich i oddał głos prof. dr. hab. Maciejowi Perkowskiemu, kierownikowi ED Podlaskie i Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego.

Prof. Perkowski przywitał wszystkich uczestników i podkreślił rolę cyfryzacji z perspektywy Unii Europejskiej i Polski.

Następnie głos zabrała dr hab. Iwona Wrońska, Konsul Honorowa Republiki Estonii i dyrektor Centrum Badania Państw Bałtyckich. Opowiedziała o cyfryzacji z perspektywy Estonii.

Kolejne było wystąpienie eksperckie Macieja Mlonka nt. prawnych aspektów działań militarnych w cyberprzestrzeni.

Kolejne wystąpienia zostały podzielone na cztery następujące po sobie panele, w których wzięło udział z referatem ponad 20 młodych naukowców i studentów z polskich uczelni. Tematyka wystąpień była bardzo zróżnicowana – od kwestii technicznych, przez zagadnienia ekonomiczne, prawne, medyczne i społeczne, w tym edukacyjne. Uczestnicy podkreślali, że cyfryzacja z jednej strony stwarza nową jakość usług i otwiera wiele możliwości, ale z drugiej strony wiąże się z licznymi zagrożeniami.

Sporo miejsca w poszczególnych wystąpieniach poświęcano też roli Unii Europejskiej w działaniach związanych z regulowaniem procesu cyfryzacji. Tematyka konferencji cieszyła się dużym zainteresowaniem młodych osób, co wskazuje na potrzebę dyskusji o cyfryzacji w przyszłości.

Harmonogram wystąpień:

Kilka screenów: