Od pola do stołu, czyli wspieranie ekologicznego rolnictwa w Unii Europejskiej

 

Tu produkcja żywności odbywa się w harmonii z przyrodą i dobrostanem zwierząt. Dlatego Parlament Europejski, Rada i Komisja Europejska będą wspierać rolnictwo ekologiczne. Wspólna deklaracja w tej sprawie została już podpisana. Zgodnie z porozumieniem co roku 23 września będziemy obchodzić Dzień Rolnictwa Ekologicznego w UE. A to dopiero początek działań, które mają pomóc w rozwoju świadomości na temat produkcji przyjaznej środowisku.

 

– Dziś obchodzimy dzień poświęcony produkcji ekologicznej – rolnictwu o zrównoważonym charakterze, gdzie produkcja żywności odbywa się w harmonii z przyrodą, różnorodnością biologiczną i dobrostanem zwierząt. 23 września to także równonoc jesienna, kiedy dzień i noc są równie długie – symbol równowagi między rolnictwem a środowiskiem, który idealnie nawiązuje do produkcji ekologicznej. Cieszę się, że wraz z Parlamentem Europejskim, Radą i kluczowymi podmiotami z tego sektora inaugurujemy doroczny dzień rolnictwa ekologicznego w UE – jest to wspaniała okazja do podnoszenia poziomu świadomości na temat produkcji ekologicznej i promowania jej kluczowej roli w przechodzeniu na zrównoważone systemy żywnościowe – mówił podczas uroczystości podpisania deklaracji komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski.

 

Ta wynika z Planu działania na rzecz rozwoju produkcji ekologicznej przyjętego przez KE 25 marca 2021 r. Jego głównym celem jest znaczne zwiększenie produkcji i konsumpcji produktów ekologicznych, co ma przyczynić się do osiągnięcia celów strategii „Od pola do stołu” i strategii na rzecz bioróżnorodności, takich jak ograniczenie stosowania nawozów, pestycydów i środków przeciwdrobnoustrojowych. Sektor ekologiczny potrzebuje odpowiednich narzędzi do rozwoju, jak wskazano we wspomnianym Planie działania. Aby zapewnić zrównoważony wzrost w tym sektorze, przedstawiono 23 działania oparte na trzech aspektach: pobudzaniu konsumpcji, zwiększaniu produkcji i dalszej poprawie zrównoważonego charakteru sektora.

 

Aby pobudzić konsumpcję, przewidziane są działania informacyjno-komunikacyjne, promowanie produktów ekologicznych oraz zachęcanie do szerszego stosowania – w drodze zamówień publicznych – produktów ekologicznych w stołówkach publicznych. Ponadto, aby zwiększyć produkcję ekologiczną, wspólna polityka rolna (WPR) pozostanie kluczowym narzędziem wsparcia w zakresie przejścia na rolnictwo ekologiczne. Jej uzupełnieniem będą

 

Wreszcie, w celu poprawy zrównoważonego charakteru rolnictwa ekologicznego, Komisja przeznaczy co najmniej 30 proc. budżetu na badania naukowe i innowacje w zakresie rolnictwa, leśnictwa i obszarów wiejskich, w ramach której to działalności będą podejmowane tematy specyficzne dla sektora ekologicznego lub z nim związane.

 

Produkcja ekologiczna przynosi szereg istotnych korzyści: pola, na których prowadzi się uprawy ekologiczne charakteryzują się większą o około 30 proc. różnorodnością biologiczną, zwierzęta hodowane ekologicznie cieszą się wyższym poziomem dobrostanu i przyjmują mniej antybiotyków, rolnicy ekologiczni osiągają wyższe dochody a ich gospodarstwa są bardziej odporne, natomiast konsumenci dokładnie wiedzą, co się im oferuje dzięki unijnemu logo produkcji ekologicznej.

 

Dodatkowe informacje

 

Plan działania na rzecz rozwoju sektora ekologicznego: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?ur…

 Strategia „Od pola do stołu”: https://ec.europa.eu/farm-fork-strategy_en

Wspólna polityka rolna: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries