1 maja 2021 r. rozpoczyna działalność nowa edycja 424 punktów EUROPE DIRECT w całej Unii Europejskiej. Punkty te informują o unijnych politykach i wartościach, a także stanowią ważne połączenie między wspólnotowymi instytucjami a obywatelami. Konsultanci odpowiedzą na każde pytanie dotyczące Unii, wyjaśnią w jaki sposób Europa walczy z pandemią COVID-19, jak działa fundusz odbudowy NextGenerationEU i wiele innych.


Punkty EUROPE DIRECT stale i w aktywny sposób będą komunikować się z obywatelami, aby przyczynić się do zwiększenia poczucia odpowiedzialności za projekt europejski. Działania prowadzone przez punkty EUROPE DIRECT wspierać będą obywateli w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących przyszłości Unii. Punkty EUROPE DIRECT ułatwią zidentyfikowanie tych aspektów związanych ze strategiami UE, które są istotne na szczeblu lokalnym i mogą pomóc w opracowywaniu komunikatów i działań dostosowanych do lokalnych potrzeb.


Prowadzone przez punkty EUROPE DIRECT działania komunikacyjne i działania służące zaangażowaniu obywateli przyczyniają się do przygotowania gruntu pod realizację strategicznych priorytetów politycznych Komisji i Parlamentu. Punkty EUROPE DIRECT będą wsłuchiwać się również w oczekiwania obywateli i zapewniać im możliwość przekazywania informacji zwrotnych instytucjom UE. Będą prowadzić ścisłą współpracę z Przedstawicielstwami Komisji Europejskiej i Biurami Kontaktowymi Parlamentu Europejskiego w poszczególnych państwach członkowskich. Będą również dążyć do nawiązania współpracy z innymi sieciami informacyjnymi i punktami kontaktowymi UE, wliczając sieci i punkty lokalne, a także wspierać wymianę informacji i koordynację podejmowanych działań.


Dane kontaktowe 24 Punktów Europe Direct w Polsce: europa.eu/meet-us/poland

KIErownik zespołu

Prof. dr hab. Maciej Perkowski

Odpowiedzialny za zarządzanie Europe Direct Podlaskie, kierowanie zespołem, realizację działań. Główny ekspert i prelegent w organizowanych wydarzeniach. 

Zawodowo specjalizuje się w zagadnieniach prawa międzynarodowego publicznego i prawa Unii Europejskiej, a w szczególności prawem ochrony środowiska, rozwojem regionalnym, partnerstwem publiczno-prywatny, bezpieczeństwem żywnościowym, standaryzacją jakości szkolnictwa wyższego, dostępnością i funduszami europejskimi. Zajmuje się także aktywnością zagraniczną samorządu terytorialnego, zarówno naukowo jak i w działalności ekspercko-doradczej.

Zespół tworzą

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w PWSZ w Suwałkach oraz Prawo na Uniwersytecie w Białymstoku. Obecnie asystent badawczo-dydaktyczny i doktorant Wydziału Prawa UwB. Ekspert w Legal Centre for Research on Education.
W latach 2013-2017 Pełnomocnik Prezydenta Miasta Suwałk ds. Młodzieży. Sekretarz Wydawnictwa Prawo i Partnerstwo.  Jest jednym z tzw. Young Multipliers, czyli działaczy profrekwencyjnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W Punkcie odpowiedzialny będzie za pierwszy kontakt obywatela z Punktem.

Prezeska Podlaskiego Sejmiku Osób
z Niepełnosprawnościami, członkini zarządu Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami, Ambasadorka Konwencji o Prawach Osób
z Niepełnosprawnościami. Specjalistka prawa antydyskryminacyjnego, adiunkt Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Pełnomocnik Marszałka Województwa Podlaskiego ds. osób
z niepełnosprawnościami. W Punkcie odpowiedzialna będzie za edukację (prawa ekonomiczne, prawo międzynarodowe i Unii Europejskiej, kwestie równościowe, prawo antydyskryminacyjne, prawa dziewcząt i kobiet, zatrudnianie w UE), propagowanie idei otwartości.

Doktorant w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego. Absolwent kierunku Prawo (jako pierwszy niemówiący autysta w Polsce ukończył studia prawnicze). Zajmuje się prawem do nauki i pracy osób z niepełnosprawnościami, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji prawnej osób ze spektrum autyzmu. Zna język angielski, niemiecki, hiszpański, rosyjski, francuski i włoski. W Punkcie odpowiedzialny będzie za selekcję otrzymanego materiału merytorycznego, tłumaczenia na język polski nadesłanych informacji oraz wstępną obróbkę treści do opublikowania.

Wiceprezes Fundacji Prawo i Partnerstwo, członek zarządu Fundacji „Audiodeskrypcja”, rzecznik prasowy Uniwersytetu w Białymstoku.Trener w zakresie public relations, kontaktów z mediami, komunikacji i autoprezentacji. W Punkcie odpowiedzialna będzie za kontakt z prasą, telewizją i ogólnie mass-mediami oraz moderację dużych spotkań ze społeczeństwem, co synergicznie współgra z ulokowaniem zawodowym. 

Jako absolwent studiów magisterskich na kierunku europeistyka prowadzonych na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku szczegółowo poznał procesy powstawania, funkcjonowania i skomunikowania Unii Europejskiej oraz poszczególnych jej organów. W Europe Direct Podlaskie odpowiedzialny będzie za procedury, współpracę z Komisją Europejską oraz  system sprawozdawczości. Zadba o komunikację Punktu w Internecie.

EKSPERCI TEAM EUROPE w województwie podlaskim

Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley.

Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley.

Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley.