Nowy Europejski Bauhaus czeka na kreatywnych twórców. Zgłoś swój pomysł do konkursu!

 

Projekty przyjazne ludziom i planecie, które poprawią nasze codzienne życie i pomogą realizować Europejski Zielony Ład. Taki jest cel konkursu Nowy Europejski Bauhaus 2022, do którego zaproszeni są odważni, kreatywni twórcy. Swoje pomysły mogą już zgłaszać. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 28 lutego.


Po sukcesie zeszłorocznej edycji konkursu, na który wpłynęło ponad 2 tys. zgłoszeń, tegoroczna uhonoruje nowe, inspirujące koncepcje na transformację naszej codzienności, przestrzeni życiowej i doświadczeń. Nagrodzone zostaną pomysły oraz istniejące projekty młodych twórców związane ze zrównoważonością, inkluzywnością i estetyką, które zmaterializują Europejski Zielony Ład dla ludzi i lokalnych społeczności.

 

– Nowy europejski Bauhaus czerpie z europejskiej kultury, edukacji, nauki i innowacji, aby spełnić obietnicę Europejskiego Zielonego Ładu dotyczącą poprawy jakości naszego codziennego życia. Nie mogę się doczekać, by zobaczyć europejską kreatywność w pełnej krasie w tegorocznych zgłoszeniach – mówi  komisarz do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży Marija Gabriel.

 

– Ekologiczne i innowacyjne rozwiązania, które przekształcą nasz styl życia i pracy potrzebne są nam teraz bardziej niż kiedykolwiek i nie możemy nikogo w nich pominąć. Nowy europejski Bauhaus nagradza najlepsze, najodważniejsze i najbardziej błyskotliwe koncepcje poprawy warunków życia w naszych regionach i miastach w sposób przyjazny zarówno dla ludzi, jak i naszej planety. Te nowe pomysły zostaną urzeczywistnione w europejskich regionach w ramach polityki spójności, co przyniesie korzyści wszystkim naszym społecznościom – dodaje komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira. Najlepsze projekty i pomysły, których celem jest utworzenie pięknych, zrównoważonych i inkluzywnych miejsc do życia zostaną nagrodzone w czterech kategoriach:

 

    – powrót do natury;

    – odzyskanie poczucia przynależności;

    – nadanie priorytetu miejscom i ludziom, którzy tego najbardziej potrzebują;

    – rozwój długoterminowego i zintegrowanego podejścia opartego na cyklu życia w ekosystemie przemysłowym

 

Kategorie odzwierciedlają cztery osi tematyczne transformacji w ramach nowego europejskiego Bauhausu. Zostały one zidentyfikowane w fazie współprojektowania inicjatywy z udziałem tysięcy osób i organizacji, które podzieliły się własnymi opiniami i doświadczeniami. Zgłoszenia zostaną ocenione pod kątem trzech podstawowych wartości inicjatywy: zrównoważoności, estetyki i inkluzywności. Do konkursu mogą przystąpić obywatele wszystkich państw członkowskich i ze świata pod warunkiem, że ich projekty/pomysły są zlokalizowane w UE.

 

Każda z tych kategorii obejmuje dwie równoległe konkurencje konkursu:

– Nowy Europejski Bauhaus” – w odniesieniu do istniejących projektów ukończonych w ciągu ostatnich dwóch lat oraz

– „Wschodzące Gwiazdy Nowego Europejskiego Bauhausu” – w odniesieniu do koncepcji i pomysłów zgłoszonych przez młodych twórców poniżej 30. roku życia.

 

Oprócz szesnastu nagród przyznawanych przez jury (za pierwsze i drugie miejsce w każdej kategorii i każdej konkurencji), przyznane zostaną też dwie nagrody dodatkowe, których laureaci zostaną wyłonieni spośród najlepszych kandydatów drogą głosowania publicznego. Nagroda pieniężna w wysokości do 30 tys. euro oraz pakiet promocyjny, który ma pomóc w dalszej realizacji i promocji inicjatyw, trafi do osiemnastu zwycięzców.

 

Termin składania zgłoszeń konkursowych upływa 28 lutego 2022 r. o godz. 19 czasu środkowoeuropejskiego. Do konkursu mogą przystąpić obywatele wszystkich państw ze wszystkich środowisk pod warunkiem, że ich koncepcje, pomysły i projekty są realizowane lub faktycznie zlokalizowane w UE.

 

Kontekst

 

Nowy europejski Bauhaus to projekt ekologiczno-gospodarczo-kulturalny, który ma łączyć design, ekologię, dostępność społeczną i cenową oraz inwestycje po to, by wesprzeć realizację Europejskiego Zielonego Ładu. Nowy europejski Bauhaus został ogłoszony przez przewodniczącą Komisji Ursulę von der Leyen w orędziu o stanie Unii z 2020 r. i został stworzony we współpracy z tysiącami osób i organizacji na terenie Europy i poza nią. We wrześniu 2021 r. inicjatywa przeszła z fazy współprojektowania do etapu realizacji, a działania w ramach polityki i pula środków finansowych, których celem jest urzeczywistnienie tej inicjatywy, określa komunikat Komisji.