Komisja zarejestrowała nową europejską inicjatywę obywatelską


Na początku września Komisja Europejska podjęła decyzję o zarejestrowaniu europejskiej inicjatywy obywatelskiej zatytułowanej: „Zapewnienie zgodności wspólnej polityki handlowej z traktatami UE oraz z prawem międzynarodowym”.


Organizatorzy inicjatywy wzywają Komisję do „przedkładania w oparciu o wspólną politykę handlową projektów aktów prawnych mających na celu uniemożliwianie osobom prawnym w UE przywozu produktów pochodzących z nielegalnych osad na terytoriach okupowanych oraz wywozu towarów na takie tereny, aby chronić integralność rynku wewnętrznego oraz nie przyczyniać się do utrzymywania takich niezgodnych z prawem sytuacji”. Dzięki decyzji Komisji organizatorzy mogą rozpocząć zbieranie podpisów. Jeżeli w ciągu roku europejską inicjatywę obywatelską poprze milion osób z co najmniej siedmiu państw członkowskich, Komisja będzie musiała zareagować. Komisja może podjąć decyzję o przyjęciu wniosku bądź o jego odrzuceniu; w obu wypadkach będzie zobowiązana przedstawić uzasadnienie.

Europejska inicjatywa obywatelska została wprowadzona Traktatem z Lizbony jako narzędzie, przy pomocy którego obywatele mogą kształtować politykę. Oficjalnie zainicjowano ją w kwietniu 2012 r. Pozwala ona wezwać Komisję Europejską do zaproponowania regulacji danego problemu. Kiedy dana inicjatywa zdobędzie milion podpisów, Komisja zdecyduje, jakie podejmie działania. Europejska inicjatywa obywatelska  Warto wiedzieć, że 15 lipca 2020 r. Parlament Europejski i Rada przyjęły tymczasowe środki w związku z wpływem pandemii COVID-19 na wdrażanie europejskiej inicjatywy obywatelskiej. Nowe przepisy pozwalają na przedłużenie okresów zbierania deklaracji w przypadku inicjatyw obywatelskich organizowanych w czasie pandemii.

Obecnie trwa zbieranie podpisów pod kilkoma inicjatywami, np. „Right to Cure” („Prawo do terapii”), „Wprowadzenie bezwarunkowych dochodów podstawowych w całej UE” czy też Ratujmy pszczoły i rolników! W kierunku przyjaznego dla pszczół rolnictwa służącego zdrowemu środowisku. 


Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod tym linkiem: https://europa.eu/citizens-initiative/_pl