Print


mackowa druzyna 1920

Działania zrealizowane w 2021

Fundacja Prawo i Partnerstwo jako Europe Direct Podlaskie

Cel: wydarzenie promujące Punkt,
Docelowi odbiorcy: ogół społeczeństwa.
UE a Covid-19
Cel: Odpowiedź na pytanie, co zmienia się
w Unii wskutek pandemii?
Docelowi odbiorcy: ogół społeczeństwa, nauczyciele, edukatorzy w ramach JST.
UE a Puszcza Białowieska
– prawdy i mity
Cel: uporządkowanie świadomości społecznej w zakresie funkcjonowania standardów UE
w Puszczy Europejskiej. 
Docelowi odbiorcy: leśnicy, dziennikarze, ekolodzy, prawnicy, młodzież.
Fundusze UE znane i nieznane
Cel: Skąd pozyskać duże i małe środki UE
na realizację dobrych pomysłów?
Docelowi odbiorcy: zainteresowani 
pozyskaniem środków europejskich w Podlaskiem.
Młodych i seniorów łączy… obywatelstwo UE

Cel: zaprezentowanie oferty UE dla młodych
i seniorów, z jednoczesnym akcentem
na równoważenie priorytetów i budowanie przekonania o potrzebie wzajemnego wsparcia. 
Docelowi odbiorcy: mieszkańcy województwa, organizacje studenckie / młodzieżowe, organizacje seniorów w regionie.
UE dla przedsiębiorców
od 2021
Cel: przybliżenie aktualnych priorytetów Unii w zakresie gospodarki, przedsiębiorczości
i finansowego wsparcia. 
Docelowi odbiorcy: przedsiębiorcy, otoczenie biznesu (sektor publiczny, społeczny, finansowy, pracowniczy i nauka).
W latach 2021 - 2025 zorganizujemy

1+
dużych wydarzeń europejskich
1+
lekcji, warsztatów, spotkań tematycznych
1+
gmin
1+
mieszkańców województwa

priorytety EU

Punkty ED przekazują opinii publicznej informacje na temat kwestii dotyczących UE, organizując działania informacyjne i działania służące zaangażowaniu obywateli. Przekazywanie informacji jest zarówno podstawową usługą świadczoną przez punkty ED, jak i nieodzownym warunkiem konstruktywnego zaangażowania obywateli w podejmowane działania.

W wygłoszonym 16 września 2020 r. orędziu o stanie Unii przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przedstawiła swoją wizję Europy, która wyjdzie z pandemii silniejsza i wyzwoli nową energię. Aby Europa stała się ekologiczna, cyfrowa i bardziej odporna ED Podlaskie zajmie się przede wszystkim działalnością informacyjną mającą na celu realizację 6 priorytetów:

  1. - Europejski Zielony Ład (2021),
  2. - Europa na miarę ery cyfrowej (2021),
  3. - Gospodarka służąca ludziom,
  4. - Silniejsza pozycja Europy na świecie,
  5. - Promowanie naszego europejskiego stylu życia,
  6. - Nowy impuls dla demokracji europejskiej.

Europejski Zielony ład

Europejski Zielony Ład to nasz plan działania na rzecz zrównoważonej gospodarki UE. Można to osiągnąć poprzez przekształcenie wyzwań związanych z klimatem i środowiskiem w nowe możliwości we wszystkich obszarach polityki, a także zadbanie o to, by transformacja była sprawiedliwa i sprzyjała włączeniu społecznemu.
Więcej: https://ec.europa.eu/european-green-deal_pl

Europa na miarę ery cyfrowej

Technologia cyfrowa zmienia życie ludzi. Unijna strategia cyfrowa ma służyć temu, by transformacja cyfrowa przyniosła korzyści Europejczykom i przedsiębiorstwom. Europa musi wzmocnić swoją suwerenność cyfrową i ustanowić standardy, zamiast podążać za innymi, kładąc wyraźny nacisk na dane, technologie i infrastrukturę.
Więcej: https://ec.europa.eu/europe-fit-digital-age_pl

Skip to content