Ministerstwo finansów opublikowało najnowsze zestawienie transferów finansowych pomiędzy Polską a budżetem Unii Europejskiej. Od 1 maja 2004 r. Polska na członkostwie zyskała ponad 144 miliardy euro.

Dokładne saldo wynosi 144 844 439 055 €, będące różnicą transferów z Unii Europejskiej na kwotę 216 142 866 655 € a składką członkowską Polski na kwotę 71 126 934 559 €).

Tabela „Transfery luty 2022” dostępna jest na stronie: https://www.gov.pl/web/finanse/transfery-polska-ue-unia-europejska

źródło: zestawienie transferów finansowych budżet UE – Polska (w EUR), tabela luty 2022