Konkurs organizowany jest w związku z Europejskim Dniem Języków – międzynarodowym świętem, ustanowionym z inicjatywy Rady Europy, obchodzonym w całej Europie corocznie 26 września. Jego celem jest zachęcenie Europejczyków do nauki języków obcych oraz propagowanie zalet różnorodności językowej.

Celem konkursu „EU bliżej niż myślisz” jest promocja zmian jakie nastąpiły na terenie województwa Podlaskiego związanymi z wartościami, prawem, wspólnym rynkiem i prawami mieszkańców regionu jako obywateli Unii Europejskiej.

Przedmiotem konkursu jest nagranie amatorskiego filmu w języku innym niż język polski pokazującego w jaki sposób uczestnik lub osoby z jego otoczenia postrzegają zmiany jakie nastąpiły na terenie województwa Podlaskiego związane z wartościami, prawem, wspólnym rynkiem i prawami mieszkańców regionu jako obywateli Unii Europejskiej.

Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony na stronie internetowej edpodlaskie.eu (zwanej dalej „Stroną Internetową”), w okresie do 25 września 2022 r. do godz. 23.59 (zwanym dalej „Czasem Trwania Konkursu”.

Konkurs została podzielony na dwie kategorie: szkoła, i uczeń.

Nagrodami w Konkursie (zwanymi dalej „Nagrodami”) są nagrody finansowe w postaci bonów zakupowych popularnych i ogólnodostępnych sieci handlowych.

Nagroda główna 500,00 zł w kategorii szkoła,

Nagroda indywidualna 300,00 zł w kategorii uczeń za 1. Miejsce

Nagroda indywidualna 200,00 zł w kategorii uczeń za 2. Miejsce

Nagroda indywidualna 100,00 zł w kategorii uczeń za 3. Miejsce.

Film konkursowy może mieć maksymalnie  2 minuty.

Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony na stronie internetowej edpodlaskie.eu w okresie do 25 września 2022 r. do godz. 23.59 (zwanym dalej „Czasem Trwania Konkursu”.

Więcej w Regulaminie Konkursu – kliknij aby pobrać.

Powodzenia!