EEPA logo
EEPA logo
  1. Promowanie ducha przedsiębiorczości.
  2. Inwestowanie w umiejętności przedsiębiorcze.
  3. Wspieranie transformacji cyfrowej.
  4. Poprawa otoczenia biznesowego i wspieranie internacjonalizacji biznesu.
  5. Wspieranie zrównoważonej transformacji.
  6. Przedsiębiorczość odpowiedzialna i wspierająca włączenie społeczne.
  1. Etap krajowy – wyłania 2 inicjatywy z różnych kategorii, które następnie są zgłaszane do etapu europejskiego.
  2. Etap europejski – wyłania zwycięską inicjatywę w każdej z sześciu kategorii konkursu. Ponadto jury etapu europejskiego przyzna inicjatywie zgłoszonej w dowolnej kategorii nagrodę główną za najbardziej twórczą i inspirującą inicjatywę.

Finał odbędzie się 18-20 listopada 2023 r. w Budapeszcie podczas Zgromadzenia MŚP (SME Assembly). Dwie inicjatywy z etapu krajowego zostaną zgłoszone do etapu europejskiego, a ich przedstawiciele (po jednej osobie z organizacji) otrzymają zaproszenie na finał. Organizatorzy EEPA pokrywają koszty noclegu i transportu. Jeśli komisja konkursowa na etapie europejskim zdecyduje o zakwalifikowaniu się polskiej inicjatywy do ścisłego finału (projekt będzie na tzw. shortlist), to zaproszenie otrzyma jeszcze jedna osoba z tej organizacji.