Zapraszamy na Konferencję organizowaną przez Komisję Europejską – Przedstawicielstwo w Polsce, Stowarzyszenie Sędziów THEMIS, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Europe Direct Podlaskie w Gawrych Rudzie k. Suwałk.

Program:

Konferencja „Funduszowy mechanizm warunkowości w kontekście praworządności, wymiaru sprawiedliwości i praw podstawowych”

Gawrych Ruda k. Suwałk, Hotel nad Wigrami, 25-26 maja 2023 r.

Czwartek (25 maja)

11.30 – 13.30 – Rejestracja

13:30 – 13.40 – Przywitanie gości i otwarcie konferencji

SSR dr Dominik Czeszkiewicz (Stowarzyszenie Sędziów THEMIS)

13.40 – 14.30 – wystąpienie wstępne i wykład otwarcia

Wojciech Wysocki (Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce) – Aktualny stan sporu o praworządność w Polsce z perspektywy Komisji Europejskiej

Prof. INP PAN dr hab. Maciej Taborowski (Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, były zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich) – Prawo Unii Europejskiej jako tarcza dla niezależności sądów krajowych. Stan aktualny i perspektywy

14:30-15:40 – Sesja I – przewodniczy SSR dr Tomasz Kałużny (Uniwersytet w Białymstoku / Team Europe)

Prof. Christophe Hillion (Faculty of Law, University of Oslo) Tackling the rule of law crisis in the European Union – what role for EU law and institutions

Prof. dr hab. Mirosław Wyrzykowski (Uniwersytet Warszawski, Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku) – Mechanizm warunkowości v. bezwarunkowa satrapia antykonstytucyjna / Mechanism of conditionality v. unconditional anti-constitutional satrap

Dyskusja

15:40-16:20 – lunch

16:20-18:00 – Sesja II – przewodniczy Prof. UMCS dr hab. Rafał Poździk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Prof. INP PAN dr hab. Przemysław Saganek (Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk) – Problemy prawne unijnego instrumentu odbudowy i polskiego KPO

Sędzia Veslava Ruskan (Najwyższy Sąd Administracyjny Litwy) – Sporne pytania o praworządność w orzecznictwie i działalności sądów administracyjnych Litwy

Dyskusja

20:00 – kolacja/ognisko/grill

Piątek (26 maja)

11:00-12:00 – Sesja III – przewodniczy Prof. INP PAN dr hab. Przemysław Saganek (Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk)

Prof. dr hab. Maciej Perkowski (Uniwersytet w Białymstoku / Europe Direct Podlaskie) – Kształcenie prawników jako warunek wstępny praworządności

Dr Maciej Oksztulski (Uniwersytet w Białymstoku / Europe Direct Podlaskie) – Praworządność a urealnienie prawa do pracy osób z autyzmem. Refleksje w świetle badań własnych

Dyskusja

12:00-12:30 – podsumowanie konferencji

13:00 – Wyjazd uczestników


* Organizatorzy zastrzegają możliwość wprowadzania zmian w programie konferencji.

Pobierz program w PDF