Konferencja inaugurująca program Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027

10 stycznia 2023 roku odbyła się uroczysta konferencja inaugurująca Program Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku, pod auspicjami Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Po okresie wytężonych prac i intensywnych negocjacji, został przedstawiony ostateczny kształt Programu Funduszy Europejskich społeczności naszego regionu oraz możliwość jego realizacji. Konferencję otworzył Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki, który powiedział, że: Tylko cztery regiony w Polsce mają teraz większe budżety, w tym Podlaskie, to wspólny sukces. Pierwszym prelegentem był Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorz Puda, a kolejną osobą była Elżbieta Gajewska z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej. Fundusze Europejskie dla Podlaskiego to 1,3 miliarda euro środków unijnych. Skorzystają z niej przedsiębiorcy, samorządy, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej i wielu innych beneficjentów.

Szczegółową prezentację programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego, którego mottem jest: Podlaskie ’21-’27 – rozwój w NATURAlnym rytmie!, przedstawili: Joanna Sarosiek Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego, Emilia Malinowska Dyrektor   Departamentu Innowacji i Przedsiębiorczości oraz Karolina Perkowska Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego. Obszary, które będą mogły liczyć na wsparcie , to m.in. działalność badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach, efektywność energetyczna, gospodarka niskoemisyjna, ochrona różnorodności biologicznej, dziedzictwo kulturowe, edukacja, aktywizacja zawodowa i społeczna osób w trudnej sytuacji.

W konferencji udział wzięli kierownik EUROPE DIRECT Podlaskie Prof. Maciej Perkowski oraz analityk danych dr Maciej Oksztulski.


Zdjęcie wykorzystane w grafice użyczył Główny Punkt Informacyjny w Białymstoku prowadzony przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.