W dniach 10-11 czerwca 2021 r. w Gawrych Rudzie k. Suwałk odbyła się konferencja
„Europejski standard sądu – ideał czy minimum prawne?”


Pierwsze tygodnie czerwca upłynęły pod znakiem wzmożonej aktywności konferencyjnej naszego zespołu. W dniach 10-11 czerwca 2021 r. w Gawrych Rudzie k. Suwałk odbyła się konferencja „Europejski standard sądu – ideał czy minimum prawne?”. Organizatorami było Stowarzyszenie Sędziów Themis oraz Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Współorganizatorami było Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Europe Direct Podlaskie.


 

 

Adresatami wydarzenia byli przedstawiciele zawodów prawniczych – sędziowie, adwokaci i radcy prawni. Konferencja umożliwiła wymianę poglądów między naukowcami, a praktykami w odniesieniu do aktualnych problemów wymiaru sprawiedliwości. Europe Direct Podlaskie reprezentowali Prof. Maciej Perkowski, Maciej Skindzier i Wojciech Zoń. Przy okazji rozpoczęcia konferencji uczestnicy otrzymali materiały informacyjne o UE dobrane spośród zasobu, którym aktualnie dysponuje ED Podlaskie. W pierwszym dniu konferencji dyskutowali naukowcy (zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich – prof. Maciej Taborowski z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Andrzej Sakowicz z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, dr Paweł Filipek z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Biura RPO, Rafał Szyndlauer z Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce i prof. Przemysław Saganek z Instytutu Nauk Prawnych PAN – jako przewodniczący panelu) i praktycy (także w trakcie warsztatów). 


Dyskusje były kontynuowane w atrakcyjnych okolicznościach nadwigierskich. W drugim dniu konferencji prof. Perkowski wygłosił referat pt. „Sądy europejskie (międzynarodowe i krajowe) i ich orzecznictwo w kształceniu prawników – implikacje i próba prognozowani”, który – wraz z drugim wystąpieniem w tym panelu (wygłosił je prof. Przemysław Saganek) przyniosły intensywną dyskusję, która była kontynuowana także po oficjalnym zakończeniu tej jakże udanej konferencji.
W tym samym czasie, w dniach 10-11 czerwca, w Warszawie miała miejsce Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Stosunki sąsiedzkie w świetle prawa międzynarodowego”, której organizatorem było International Law Association (Grupa Polska) oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Przedmiotem konferencji były szeroko pojęte relacje sąsiedzkie w odniesieniu do prawa międzynarodowego oraz prawa Unii Europejskiej. Przed przybyciem na konferencję w Gawrych Rudzie (de facto dopiero późną porą pierwszego dnia), w wydarzeniu wzięli udział członkowie zespołu Europe Direct Podlaskie: prof. Maciej Perkowski oraz Wojciech Zoń. 


Profesor Perkowski wygłosił referat pt. „Polska Wschodnia w relacjach transgranicznych – koncepcja doskonalącej instytucjonalizacji”. Przedstawił on postulaty dotyczące wzmocnienia głosu i roli Polski Wschodniej w Unii Europejskiej jako obszaru zlokalizowanego przy zewnętrznej granicy UE. Natomiast Wojciech Zoń wygłosił referat „Zasada dobrego sąsiedztwa w prawie międzynarodowym. Przegląd piśmiennictwa”, w którym poruszył problem rozproszenia poglądów doktryny na temat tytułowej zasady, w tym w odniesieniu do dorobku badaczy prawa UE i relacji transgranicznych.

 

W dniu 17 czerwca odbyła się konferencja „Unia Europejska a COVID” zorganizowana przez Europe Direct Podlaskie. Relacja z tego wydarzenia jest dostępna w oddzielnym artykule.