W czerwcu 2021 r. Komisja Europejska zaproponowała europejskie ramy tożsamości cyfrowej, dostępnej dla wszystkich obywateli, rezydentów i przedsiębiorstw w UE. 


To prawo każdej osoby, która kwalifikuje się do otrzymania krajowego dokumentu tożsamości, do posiadania tożsamości cyfrowej uznawanej wszędzie w UE na potrzeby weryfikacji tożsamości lub potwierdzenia niektórych informacji osobowych. Komisja dąży do tego, by na mocy proponowanego rozporządzenia państwa członkowskie UE oferowały obywatelom i przedsiębiorstwom tzw. cyfrowe portfele. Umożliwią one połączenie tożsamości cyfrowej z dowodami uwierzytelniającymi inne dane osobowe, takimi jak choćby prawo jazdy, dyplomy naukowe czy rachunek bankowy.

Nowe europejskie portfele tożsamości cyfrowej umożliwią wszystkim Europejczykom dostęp do usług online bez konieczności korzystania z prywatnych metod identyfikacji lub niepotrzebnego udostępniania danych osobowych. Dzięki temu rozwiązaniu będą mieli pełną kontrolę nad udostępnianymi przez siebie danymi.


Europejska tożsamość cyfrowa:


        ma być dostępna dla każdego, kto chce z niej korzystać (wszyscy obywatele i mieszkańcy UE, unijne przedsiębiorstwa;

        ma być powszechnie stosowana (powszechnie wykorzystywana jako sposób identyfikacji użytkowników lub uwierzytelnienia określonych danych osobowych);

        użytkownicy mają mieć możliwość kontrolowania swoich danych (będzie można wybrać, jakie aspekty tożsamości, dane i certyfikaty będą udostępniane stronom trzecim, a także śledzić postepowanie z nimi).

 

Portfele


Z tożsamości cyfrowej będzie można korzystać zarówno online, jak i offline, w publicznych i prywatnych usługach w całej UE. Będzie dostępna za pomocą cyfrowych portfeli w aplikacjach mobilnych na telefony komórkowe i innych urządzeniach. Krzystanie z europejskich portfeli tożsamości cyfrowej będzie zawsze wyborem użytkownika. Komisja wzywa państwa członkowskie, by do września 2022 r. ustanowiły zestaw  narzędzi potrzebnych do wprowadzenia inicjatywy tożsamości cyfrowej oraz do niezwłocznego rozpoczęcia niezbędnych prac przygotowawczych. System ma zadziałać w 2023 r.