Unijne obserwatorium podatkowe wspierające walkę z nadużyciami podatkowymi rozpoczęło działalność w paryskiej Szkole Ekonomii


Komisja Europejska jest zaangażowana w promowanie sprawiedliwego, wydajnego oraz zrównoważonego opodatkowania. W lipcu 2020 r. przyjęła plan działania na rzecz sprawiedliwego i prostego opodatkowania wspierającego naprawę gospodarczą. 


To zestaw 25 inicjatyw, które Komisja Europejska wdroży do 2024 r., aby uczynić podatki bardziej sprawiedliwymi, prostszymi i lepiej dostosowanymi do nowoczesnych technologii. Jednym z działań podjętych, by osiągnąć ten cel, było utworzenie unijnego obserwatorium podatkowego w czerwcu 2021 r.. To konsorcjum naukowe, które działa pod przewodnictwem francuskiego ekonomisty – prof. Gabriela Zucmana – w paryskiej Szkole Ekonomii. Ma ono wspierać walkę z nadużyciami podatkowymi przy zastosowaniu nowatorskich badań naukowych, analizy i udostępniania danych. Obserwatorium zostało utworzone z inicjatywy Parlamentu Europejskiego.


Obserwatorium będzie w pełni niezależne w prowadzeniu swoich badań, zachowując obiektywizm przy informowaniu decydentów i proponowaniu inicjatyw, które mogłyby pomóc w skuteczniejszym zwalczaniu przypadków uchylania się od opodatkowania, unikania opodatkowania i agresywnego planowania podatkowego. Przyznano mu dotację w wysokości 1,2 mln euro na lata 2020-2021. Prowadzone w nim badania uzupełnią proces refleksji Komisji nad przyszłością opodatkowania w UE, który zostanie zakończony w 2022 r. podczas sympozjum podatkowego na temat unijnej struktury podatkowej do 2050 r.

Ostatnio obserwatorium uruchomiło bazę danych na temat optymalizacji podatkowej i oszustw podatkowych. Baza danych zapewnia przegląd aktualnego stanu badań nad tymi zagadnieniami. 


https://www.taxobservatory.eu/


Opracowało również raport zatytułowany „Zbieranie deficytu podatkowego przedsiębiorstwwielonarodowych: Symulacje dla Unii Europejskiej„, w którym oszacowano wysokość dochodów podatkowych, jakie UE mogłaby uzyskać, nakładając minimalny podatek na zyski przedsiębiorstw wielonarodowych. Raport, wraz z towarzyszącą mu interaktywną stroną internetową, został przygotowany przez Monę Baraké, Paula-Emmanuela Chouca, Theresę Neef i Gabriela Zucmana.