Handel żywnością. Unia Europejska wzmacnia swoją pozycję na świecie!

W 2020 r. Unia po raz kolejny zaznaczyła swoją wiodącą pozycję wśród największych eksporterów produktów rolno-spożywczych na świecie. Stała się też trzecim co do wielkości importerem po Stanach Zjednoczonych i Chinach. Tak wynika z opublikowanego niedawno sprawozdania.

– Wspieranie otwartego i sprawiedliwego handlu jest priorytetem politycznym Komisji Europejskiej i przynosi ogromne korzyści naszym rolnikom. Sukces handlu produktami rolnymi wiąże się wyraźnie ze wspólną polityką rolną, dzięki której wspierana jest konkurencyjność i innowacyjność, a także z doskonałą renomą unijnych produktów uznawanych za bezpieczne, wyprodukowane w sposób zrównoważony, bogate w składniki odżywcze i o wysokiej jakości – podkreśla Janusz Wojciechowski, komisarz do spraw rolnictwa.

Rok 2020 był wyjątkowo trudnym, ale udanym rokiem dla unijnego handlu produktami rolno-spożywczymi, który osiągnął łączną wartość 306 mld euro: eksport 184 mld euro a import 122 mld euro. Obie powyższe wartości nieznacznie wzrosły, odpowiednio o 1,4 proc. i 0,5 proc., w stosunku do 2019 r.

UE eksportuje szeroką gamę produktów. Świadczy to o konkurencyjności unijnego sektora rolno-spożywczego w różnych klasach produktów, od towarów po wysoko przetworzone produkty przemysłu spożywczego. Z kolei w imporcie do Unii wyraźnie przeważają podstawowe produkty żywnościowe i produkty paszowe, które stanowią około 75 proc. łącznego importu.

Jeśli chodzi o kategorie produktów, to do ogólnego wzrostu unijnego eksportu produktów rolno-spożywczych znaczącą przyczynił się eksport wieprzowiny i pszenicy. Wzrost importu produktów rolno-spożywczych do UE wynikał głównie ze wzrostu wartości w przywozie nasion oleistych, kwasów tłuszczowych i wosków, oleju palmowego, owoców i nasion soi.

Wzrost eksportu unijnych produktów rolno-spożywczych w 2020 r. odnotowano głównie do Chin, Szwajcarii oraz regionu Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Wartość eksportu z UE najbardziej spadła do Stanów Zjednoczonych, Turcji, Singapuru i Japonii. Jeśli chodzi o import do Unii, źródłem wzrostu była Kanada. Jednocześnie import do UE pod względem wartości zmniejszył się najbardziej ze Zjednoczonego Królestwa, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych.

W 2020 r. Zjednoczone Królestwo było najważniejszym partnerem UE w handlu produktami rolno-spożywczymi, z udziałem wynoszącym 23 proc. w łącznym eksporcie produktów rolno-spożywczych z UE i 13 proc. w łącznym imporcie tych produktów do Unii.

Handel międzynarodowy odegrał kluczową rolę w łagodzeniu niszczycielskich skutków gospodarczych pandemii COVID-19 i okazał się głównym narzędziem zwiększania odporności. UE jest największym blokiem handlowym, a jej pozycja w handlu światowym opiera się na szerokiej sieci umów o wolnym handlu (FTA).

 

Sprawozdanie na temat handlu produktami rolno-spożywczymi: https://ec.europa.eu/map-2021-2