W piątek 02.09.2022 r. nasz zespół na zaproszenie Fundacji Kuźnica zawitał do Nowogrodu na Europejską Akademię Młodych Liderów Wsi. Celem projektu jest wyposażenie liderów lokalnych w wiedzę i umiejętności pozwalające na skuteczną działalność na terenach wiejskich, co powinno także sprzyjać budowie kapitału społecznego polskiej wsi.

Dziękujemy Grupie Medialnej Narew za nagranie całego warsztatu. Poniżej relacja z tego wydarzenia


Tereny wiejskie są jednym z największych beneficjentów funduszy europejskich. Mimo to, często niedostrzegane (zarówno przez ogół społeczeństwa jak i osoby mieszkające na wsiach) są zmiany, które rozłożone były w czasie. Tymczasem dzięki funduszom europejskim nastąpiło przekształcenie struktury gruntów, taboru maszynowego, użycie nowoczesnych technologii, rozwój inicjatyw społecznych i kulturalnych. Wieś dziś to nie tylko nośnik tradycji ale równorzędny partner dla podmiotów z zagranicy, koło napędowe polskiej gospodarki oraz atrakcyjne miejsce do mieszkania. Jednocześnie jak wskazuje badanie „Monitoring rozwoju obszarów wiejskich”, tereny wiejskie to obszary „wypłukane” demograficznie tzn. takie, z których najbardziej mobilne, aktywne i przedsiębiorcze osoby emigrują, głównie w kierunku głównych ośrodków rozwoju (czyli lokomotyw rozwoju regionalnego). Celem projektu jest wyposażenie liderów lokalnych w wiedzę i umiejętności pozwalające na skuteczną działalność na terenach wiejskich, co powinno także sprzyjać budowie kapitału społecznego polskiej wsi…

Więcej informacji o Akademii na stronie https://fundacjakuznica.pl/akademia/