Czechy objęły rotacyjne, półroczne przewodnictwo w Radzie UE 1 lipca. Priorytety prezydencji czeskiej przedstawia jej motto: „Europa jako zadanie: nowa myśl, nowy kształt, nowa energia”. Czechy przejęły przewodnictwo w Radzie UE od Francji. W styczniu 2023 r. prezydencję obejmie Szwecja. Wymienione kraje tworzą zespół wyznaczający długoterminowe cele i wspólny program na okres 18 miesięcy, ale każdy z nich ma też własne priorytety. Podczas swojej drugiej prezydencji w Radzie UE Czechy skupią się na pięciu ściśle powiązanych ze sobą priorytetach:

– zarządzanie kryzysem uchodźczym i odbudowa Ukrainy po wojnie

– bezpieczeństwo energetyczne

– wzmacnianie potencjału obronnego i cyberbezpieczeństwa Europy

– strategiczna odporność europejskiej gospodarki

– odporność instytucji demokratycznych.

Więcej informacji: https://czech-presidency.consilium.europa.eu