Co Europejczycy myślą o nauce i technologii? 


Eurobarometr przeprowadził największe – jak dotąd – badanie dotyczące nauki i technologii. Wzięło w nim udział ponad 37 tys. uczestników z 38 krajów, w tym państw członkowskich Unii Europejskiej. W Polsce przeprowadzono wywiady z ponad tysiącem osób. Według badań aż 86% obywateli UE uważa, że ogólny wpływ nauki i technologii jest pozytywny. 


W opinii większości technologie, które są obecnie opracowywane, będą miały pozytywny wpływ na styl życia w najbliższych dwóch dekadach, szczególnie w odniesieniu do energii słonecznej (92 %), energii wiatrowej (87%), szczepionek i zwalczania chorób zakaźnych (86 %), technologii IT (82%), nanotechnologii (73%) oraz mózgu i funkcji poznawczych (71 %). To zdrowie (47%) i walka ze zmianami klimatu (40%) są według nich obszarami, w których nauka może zmienić najwięcej. Większość ankietowanych jest również zainteresowana nauką i technologią (82 %). 

Wiedzę na ten temat czerpią głównie z telewizji tradycyjnej i internetowej (63%). Respondenci ograniczają swoje zaangażowanie na rzecz nauki głównie do oglądania filmów dokumentalnych i czytania publikacji naukowych (59%) oraz rozmów na ten temat z rodziną i przyjaciółmi (55%). Badani uważają, że w największym stopniu decyzje na temat badań i technologii powinny opierać się głównie na aspektach moralnych i etycznych (55%), a nie potencjale do kreowania nowych odkryć naukowych i rozwoju technologii (43%). 

Większość badanych przypisuje naukowcom pozytywne cechy, uważając ich za osoby inteligentne i wiarygodne. Obywatele UE uważają, że to naukowcy pracujący w sektorze publicznym (61%) i prywatnym (40%) są najbardziej kompetentni, aby wyjaśnić wpływ rozwoju naukowego i technologicznego. Niestety ponad połowa badanych (51%) uważa też, że naukowcy nie spędzają wystarczająco czasu na spotkania z ludźmi, aby wyjaśnić swoją pracę. Uważają też, że naukowcy powinni być aktywni w debacie politycznej, zapewniając oparcie decyzji na naukowych dowodach (68%). Całościowe wyniki badań w większości pokrywają się z tymi uzyskanymi w Polsce. 

Co ciekawe, większość respondentów z Polski opowiada się za większą swobodą działania nauki na zasadach rynkowych, podczas gdy średni wyniki w UE wskazuje na potrzebę silniejszej regulacji na poziomie rządowym.

Cały raport dostępny jest do pobrania tutaj: https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2237