T-255/23|Escobar/EUIPO (Pablo Escobar)

Nawet jeśli w innych obszarach (np. w Kolumbii) taka rejestracja prawdopodobnie nie stanowiłaby problemu, w Unii Europejskiej uznana została za niedopuszczalną. Nie należy zapominać, że chociaż znane w popkulturze superkartele narkotykowe zostały zasadniczo zlikwidowane, to jednak handel narkotykami nadal stanowi poważne zagrożenie, oczywiście w swych nowych formach.

Wyznaczenie przez Trybunał racjonalnej „czerwonej linii” należy zdecydowanie docenić.

Więcej: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2024-04/cp240067pl.pdf (dostęp: 20.04.2024 r.)