|

Wiele osób z dysfunkcjami lub ich opiekunów zastanawia się, czym jest znaczny stopień niepełnosprawności i kogo dotyczy? Przeciętny człowiek nie jest w stanie samodzielnie określić, jaki stopień niepełnosprawności powinien zostać mu przyznany, jeśli choruje, spełnia się jako rodzić i schorzenie odbiera mu możliwość normalnego funkcjonowania. Nie wie też jakie przywileje mu przysługują (w Polsce Ustawa…

|

Wyrok Sądu UE w sprawie T-537/22 | Delta Sport Handelskontor/EUIPO – Lego Sąd Unii Europejskiej oddalił skargę niemieckiej firmy Delta Sport Handelskontor o unieważnienie decyzji Europejskiego Urzędu ds. Ochrony Własności Intelektualnej (EUIPO) ws. przyznania wspólnotowego wzoru przemysłowego klocka Lego. Od 2010 r. duńska spółka Lego korzysta w Unii Europejskiej z ochrony przedstawionego poniżej wzoru klocka….

Wyrok Sądu (ósma izba) w sprawie T-158/21 Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe v. Komisja Europejska. Sąd potwierdził komunikat Komisji odmawiający podjęcia działań wnioskowanych w ramach europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe”. Działania podjęte przez Unię w celu podkreślenia znaczenia języków regionalnych i mniejszościowych…